Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Palestra
1961, Tom 5, Numer 2(38)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nadzór nad pracą radcy prawnego w projekcie uchwały o obsłudze prawnej jednostek państwowych Witold Dąbrowski s. 3-12
Aktualna problematyka wekslowa w sprawach mankowych Mieczysław Piekarski s. 13-20
[Publikacje Wydawnictwa Prawniczego] s. 20
Uwagi o ustawie z dnia 2 grudnia 1960 roku o ławnikach ludowych w sądach powszechnych (Dz.U. Nr 54, poz. 309) Stanisław Rybczyński s. 21-27
[Publikacje Wydawnictwa Prawniczego] s. 27
Nowy kodeks postępowania karnego RSFRR Marian Cieślak s. 28-32
Problematyka postępowania pojednawczego de lege lata : (na marginesie ustawy z dnia 2. XII. 1960 r. o sprawach z oskarżenia prywatnego) Alfred Kaftal s. 33-46
Granice odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej urzędnika w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa sądowego Henryk Popławski Michał Rogalski s. 47-56
Wprowadzenie sądownictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim : (kartka z dziejów naszego odrodzonego sądownictwa) Jan Stanisław Konic s. 57-63
Ustrój adwokatury ZSRR Stefan Klyta s. 64-67
Pozorność umowy pożyczki a art. 3 p.o p.c. Stanisław R. Kubiak s. 68-71
Z problematyki zażaleń na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Zdzisław Czeszejko s. 72-74
Przegląd prasy prawniczej : (grudzień 1960 r. - styczeń 1961 r.) A. Ż. s. 75-80
[Publikacje Wydawnictwa Prawniczego] s. 80
Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 10 i 11 grudnia 1960 r. s. 81-103
Nowe książki prawnicze s. 103
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 104-106
Kronika : wybory do Sejmu PRL i rad narodowych s. 107
Kronika : z życia izb adwokackich s. 107-108
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 108