Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Palestra
1961, Tom 5, Numer 3(39)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W przededniu wyborów s. 3-4
Zmiany w regulaminie Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Michał Kulczycki s. 5-7
Sytuacja kryminalistyki Jan Sehn s. 8-12
Nadzwyczajne łagodzenie kary Zbigniew Kubec s. 13-24
Uwagi o postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego w świetle ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 308) Jan Deręgowski s. 25-32
O wypadkach bezkarności przekupienia urzędnika : (przyczynek do dyskusji w sprawie art. 47 m.k.k.) Henryk Popławski Andrzej Weiser s. 33-41
Obowiązek zwrotu kosztów postępowania z rewizji nadzwyczajnej w sprawach cywilnych Mieczysław Piekarski s. 42-54
Ustrój sądów Związku Radzieckiego Piotr Szczemielinow s. 55-59
Na marginesie artykułu W. Dzięciołowskiego Lucjan Ostrowski s. 60-61
Z prasy o adwokaturze s. 62-64
W piątą rocznicę śmierci adw. Dziedzica Marian Niklewski s. 65-67
Z karty żałobnej s. 68
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 69-71
Regulamin Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej z dnia 17 stycznia 1959 r. : (w brzmieniu ustalonym uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 11 grudnia 1960 r.) s. 72-73
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 74-77
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 78
Kronika : wizyta amerykańskiego adwokata w Polsce s. 79
Kronika : z życia izb adwokackich s. 79-81
[Redakcja "Palestry" podaje do wiadomości...] s. 82