Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Palestra
1961, Tom 5, Numer 4(40)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zespoły adwokackie na terenie Dolnego Śląska Józef Michalak s. 3-15
O zwiększenie uprawnień pokrzywdzonego w procesie karnym Jan Waszczyński s. 16-32
[Publikacje Wydawnictwa Prawniczego] s. 32
Swoisty zbieg przestępstw Zdzisław Papierkowski s. 33-36
Sprawca i przedmiot wypadku drogowego Tadeusz Cyprian s. 37-53
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 53
Popełnienie przestępstwa jako podstawa rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kazimierz Piasecki s. 54-63
O ochronie prawnej artystów - wykonawców Stanisław Siekierko s. 64-72
Przemówienie adw. Jacka Wasilewskiego w obronie K.S. wygłoszone w dniu 30 grudnia 1960 r. przed Sądem Wojewódzkim dla m. st. Warszawy Jacek Wasilewski s. 73-80
Na marginesie nowej ustawy z dn. 2. XII. 1960 r. w sprawach z oskarżenia prywatnego Zygmunt Wałecki s. 81-83
XV-lecie "Państwa i Prawa" s. 84-85
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 85
Przegląd prasy prawniczej : (styczeń - luty 1961 r.) A. Ż. s. 86-91
Wspomnienie pośmiertne : Stanisław Ćwikowski A. Dzikiewicz s. 92-93
Z karty żałobnej s. 94
Naczelna Rada Adwokacka : [kronika] s. 95
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 96-98
Kronika : z życia izb adwokackich s. 99-101
Książki i czasopisma nadesłane s. 102-104