Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Palestra
1961, Tom 5, Numer 8(44)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag na tle nowego rozporządzenia o wynagrodzeniu adwokatów Stanisław Garlicki s. 3-7
Procesowe skutki wytoczenia powództwa za granicą : (Lis alibi pendens) Jerzy Rajski s. 8-18
Zasiedzenie a hipoteka Józef Szonert s. 19-26
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 26
Odpowiedzialność karna rencistów za pobranie renty ulegającej zawieszeniu Henryk Popławski s. 27-34
Odstąpienie oskarżyciela publicznego od oskarżenia a zasada legalizmu : (artykuł polemiczny) Wiesław Daszkiewicz s. 35-55
Jeszcze w sprawie "oczywistości" przestępstwa w rozumieniu dekretu z dnia 18 stycznia 1956 r. Maria Rafacz-Krzyżanowska s. 56-61
Arbitraż państwowy Związku Radzieckiego i nowo ustawa o arbitrażu państwowym Federacji Rosyjskiej : (artykuł informacyjny) Piotr Szczemielinow s. 62-66
"Przebieg procesu karnego", S. Kalinowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stefan Kalinowski (aut. dzieła rec.) s. 67-69
"Skorowidz przepisów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, w latach 1918-1939 i 1944-1960", Z. Keck, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zdzisław Keck (aut. dzieła rec.) s. 69-70
"Proces adhezyjny na tle prawa polskiego", W. Daszkiewicz, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wiesław Daszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 70-72
"Koszty sądowe, koszty w postępowaniu arbitrażowym oraz przed sądami ubezpieczeń społecznych. Tabele wpisów sądowych i wynagrodzenia adwokatów", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 72-74
"Powszechna historia państwa i prawa", T.1, "Starożytność", K. Koranyi, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Karol Koranyi (aut. dzieła rec.) s. 74
"Fall Weiss. Z genezy hitlerowskiej agresji przeciw Polsce", B. Czarnecki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Bogdan Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 74-75
Z prasy o adwokaturze s. 76-78
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 79-83
Z karty żałobnej s. 84-85
Wspomnienie pośmiertne : Zofia Szulc-Lipińska Mieczysław Jarosz s. 86-88
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 42/61 K. Zawadzki s. 89
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 89-93
Zjazd Rzeczników Dyscyplinarnych s. 94-103
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 104-105
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 105
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich A. Bądkowski s. 106-112
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 112
Kronika : z życia izb adwokackich s. 113-128
Sprostowanie s. 128