Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Palestra
1961, Tom 5, Numer 10(46)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uchwała Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 3-4
O swobodnej ocenie dowodów w postępowaniu karnym Polski Ludowej Emil Merz s. 5-19
Z zagadnień mocy obowiazującej niektórych przepisów proceduralnych pod rządem Kodeksu postępowania administracyjnego Józef Litwin s. 20-37
Znaczenie procesowe faktów powszechnie znanych i faktów znanych sądowi urzędowo Kazimierz Piasecki s. 38-46
[Publikacje Wydawnictwa Prawniczego] s. 46
Gospodarka terenami w miastach i osiedlach Jan Czerwiakowski s. 47-57
Problem wtórnego użytkowania wykonań artystycznych : (z zagadnień ochrony artystów-wykonawców) Stanisław Siekierko s. 58-62
Jan Olrych-Szaniecki : (adwokat - poseł - minister) Stefan Grzeszczak s. 63-69
"Młodociani przestępcy w więzieniu", Hanna Swida, Witold Swida, Warszawa 1961 : [recenzja] Stanisław Janczewski Hanna Świda (aut. dzieła rec.) Witold Świda (aut. dzieła rec.) s. 70-72
"Rozwód. Komentarz, orzecznictwo, przepisy związkowe", Z. Krzemiński, W. Żywicki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) Władysław Żywicki (aut. dzieła rec.) s. 73-74
"Prawo lokalowe. Komentarz", M. Buszyński, W. Graboń, M. Pakier, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Marian Buszyński (aut. dzieła rec.) Władysław Graboń (aut. dzieła rec.) Maurycy Pakier (aut. dzieła rec.) s. 74
"Prawo cywilne i Kodeks rodzinny. Zbiór przepisów", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 74-75
"Spór o istotę państwa", S. Ehrlich, M. Maneli, W. Wesołowski, S. Zawadzki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Zawadzki Stanisław Ehrlich (aut. dzieła rec.) Mieczysław Maneli (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Wesołowski (aut. dzieła rec.) Sylwester Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 75
"Przed polskim prokuratorem. Dokumenty i komentarze", J. Sawicki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jerzy Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Doktryny prawno-ustrojowe czasów saskich 1697-1740", H. Olszewski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Henryk Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 76
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 77-80
Prawo osobistej własności domu mieszkalnego w ZSRR : [recenzja artykułu P. E. Orłowskiego opublikowanego w czasopiśmie" Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo", 1961, nr 7] J. R. P. E. Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 81-82
Reforma jugosłowiańskiego kodeksu karnego : [recenzja artykułu V. Bayera opublikowanego w "Revue de science criminelle et de droit pénal comparé", 1961, nr 2] J. R. V. Bater (aut. dzieła rec.) s. 82-83
O przestępczości, na autostradach : [recenzja artykułu K. Handel'a opublikowanego w "Revue internationale de criminologie et de police technique", 1961, nr 2] J. R. K. Handel (aut. dzieła rec.) s. 83-84
Ochrona prawna przed hałasem wywołanym przez samoloty J. R. s. 84-85
Nowa duńska ustawa o sytuacji prawnej dziecka : [recenzja artykułu Franza Marcusa opublikowanego w "Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht", 1961, nr 1] J. R. Franz Marcus (aut. dzieła rec.) s. 85-86
Wspomnienie pośmiertne : Jan Świderski s. 86
Korespondencja Zdzisław Krzemiński s. 87
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokdckiej s. 88-90
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 91-94
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 95-96
Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 1961 r. w sprawie wypłaty sum odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, nie podjętych z depozytu sądowego s. 97-98
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów J. Wyżnikiewicz s. 98-99
[Publikacje Wydawnictwa Prawniczego] s. 99
Kronika : z życia izb adwokackich s. 100-104
Książki i czasopisma nadesłane s. 105-106