Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Palestra
1961, Tom 5, Numer 11(47)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Otwarte zebranie Podstawowej Organizacji Partyjnej adwokatury warszawskiej s. 3-4
Sprawozdanie z otwartego zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej przy Warszawskiej Radzie Adwokackiej Henryk Ejchart Stanisław Janczewski Zygmunt Kropiwnicki Mieczysław Maślanka Zygmunt Skoczek s. 4-30
Nabycie służebności gruntowych w drodze zasiedzenia Maria Rafacz-Krzyżanowska s. 31-34
Jeszcze o wynagrodzeniu należnym od cudzoziemców dewizowych Paweł Heinzelman s. 35-39
Sądy koleżeńskie w ZSRR i w Federacji Rosyjskiej Piotr Szczemielinow s. 40-45
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 45
"Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Teksty, wzory i formularze", E. Iserzon, J. Starościak, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Emanuel Iserzon (aut. dzieła rec.) Jerzy Starościak (aut. dzieła rec.) s. 46
"Czynności sądowe w sprawach karnych. Wzory i komentarze", Z. Adaszewski, W. Celiński, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zygmunt Adaszewski (aut. dzieła rec.) Wiesław Celiński (aut. dzieła rec.) s. 46-47
"Najem, mieszkań w świetle publicznej gospodarki lokalami", Z. Radwański, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zbigniew Radwański (aut. dzieła rec.) s. 47-48
"Prawo spółdzielcze. Zbiór tekstów", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 49
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 50-54
Radziecka adwokatura : [recenzja artykułu Roberta Kiefego opublikowanego w "Revue internationale de droit comparé", 1961, nr 2] Robert Kiefe (aut. dzieła rec.) s. 55
Ważny odcinek działalności adwokatury : [recenzja artykułu G. Szafira opublikowanego w czasopiśmie "Sowietskaja Justicya”, 1961, nr 17] G. Szafir (aut. dzieła rec.) s. 55-56
Walka z elementami pasożytniczymi w społeczeństwie socjalistycznym : [recenzja artykułu A. S. Szlapocznikowa opublikowanym w czasopiśmie "Sowietskoe Gosudarstwo i Prawo", 1961, nr 8] A. S. Szlapocznikow (aut. dzieła rec.) s. 56-57
Kara śmierci w USA : [recenzja artykułu H. A. Bedau opublikowanego w "The Hovard Journey", 1960, nr 3] H. A. Bedau (aut. dzieła rec.) s. 57-58
Małżeństwo pośmiertne : [recenzja artykułu Jean Noirei w "Recueil Sirey", 1961, nr 4] Jean Noirei (tłum.) s. 58
Małżeństwo pozorne C. J. Foulon-Piganiol (aut. dzieła rec.) s. 58-59
Walka z prostytucją w Anglii s. 59
Z karty żałobnej s. 60-61
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 62-63
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 64-66
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 67-68
Kronika : z życia izb adwokackich s. 69