Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Palestra
1961, Tom 5, Numer 12(48)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nadzwyczajny Zjazd Prawników Okręgu Łódzkiego s. 5-9
Orzeczenie o rozgraniczeniu Ryszard Czarnecki s. 10-17
Artykuł 7 § 1 k.p.c. a rehabilitacja skazanego Stanisław Rejman s. 18-19
Kolizja postępowania karnego i karno-administracyjnego Stanisław Waltoś s. 20-28
Warunkowe skazanie a dozór ochronny Mikołaj Leonieni s. 29-40
Skutki prawne uchybienia terminu do założenia rewizji przez przedstawiciela ustawowego, prokuratora, pełnomocnika lub obrońcę Alfred Kaftal s. 41-46
Pytania i odpowiedzi prawne s. 47
Mikołaj Kański Jan Kocznur s. 48-52
Wczasy prawnika Mieczysław Szerer s. 53-58
"Niedobory (manka) w handlu uspołecznionym. Teksty orzecznictwa oraz literatura", 3. Grzeszyk, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Józef Grzeszyk (aut. dzieła rec.) s. 59
"Reguły wyłączania wielości ocen w prawie karnym", W. Wolter, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Władysław Wolter (aut. dzieła rec.) s. 59-60
"Akty oskarżenia i rewizje oskarżyciela publicznego. Zasady sporządzania i wzory", H. Furmankiewicz, S. Markowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Henryk Furmankiewicz (aut. dzieła rec.) Stefan Markowski (aut. dzieła rec.) s. 61
"Organizacje międzynarodowe", W. Morawiecki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wojciech Morawiecki (aut. dzieła rec.) s. 61-62
"Spór o parlament w konstytuantach Francji i Włoch po drugiej wojnie światowej", J. Zakrzewska, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Janina Zakrzewska (aut. dzieła rec.) s. 62-63
"Informator Prawniczy 1962", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 63
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 64-68
Socjalistyczna własność jest nienaruszalna : [recenzja artykułu opublikowanego w "Sowietskoj Justicyi", 1961, nr 19] J. R. s. 69-70
O kulturze sądowej : [recenzja artykułu D. Szachowa opublikowanego w "Sowietskoj Justicyi", 1961, nr 19] J. R. D. Szachów (aut. dzieła rec.) s. 70
Kwalifikacje etyczne obrońców wojskowych : [recenzja artykułu Arthura A. Murphy'ego opublikowanego w czasopiśmie "Columbia Law Review", 1961, nr 2] J. R. Arthur A. Murphy (aut. dzieła rec.) s. 71-72
O rozwoju prawa karnego i kryminologii po wojnie w Wielkiej Brytanii : [recenzja artykułu Hermanna Mannheima opublikowanego w "The Journal of Criminal Law, Criminologie and Police Science", 1961, nr 6] J. R. Hermann Mannheim (aut. dzieła rec.) s. 72-74
Nowa ustawa o adopcji w Izraelu : [recenzja artykułu E. Livneh opublikowanego w "Revue internationale de droit comparé”", 1961, nr 3] J. R. E. Livneh (aut. dzieła rec.) s. 75
Sprostowanie s. 75
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 76
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 77-79
Kronika : z życia izb adwokackich s. 80
Sprostowanie s. 80