Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Palestra
1962, Tom 6, Numer 5(53)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W obliczu reformy s. 3-9
Zebranie dyskusyjne zorganizowane przez Kolegium Redakcyjne "Palestry" 22.3.1962 r. s. 10-35
O zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych Jerzy Rajski s. 36-43
Nowe ustawodawstwo republik związkowych o adwokaturze K. F. Gucenko s. 44-54
Zasady ustawodawstwa cywilnego ZSRR i republik związkowych Piotr Szczemielinow s. 55-60
Koszty sądowe w sprawach o odszkodowanie za wypadki przy pracy X. Y. s. 61-62
Jeszcze o zespołach adwokackich s. 63-64
Ciekawostki z orzecznictwa sądów angielskich M. S. s. 65-66
Prasa o adwokaturze s. 67-70
"Zabójstwo pod wpływem silnego wzruszenia", A. Gubiński, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Arnold Gubiński (aut. dzieła rec.) s. 71-72
"Działy spadkowe", R. Moszyński, J. Policzkiewicz, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Remigiusz Moszyński (aut. dzieła rec.) Jan Policzkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 72-73
"Prawo wekslowe i czekowe. Przepisy szczególne", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 73
"Zaopatrzenie emerytalne. Przepisy wykonawcze", oprac. T. Wasylecki, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Tadeusz Wasylecki (aut. dzieła rec.) s. 73
"Prawo o notariacie oraz przepisy wykonawcze i związkowe", oprac. Z. Krauze i T. Szawłowski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zbigniew Krauze (aut. dzieła rec.) Tadeusz Szawłowski (aut. dzieła rec.) s. 73-74
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 75-80
Zasady ustawodawstwa cywilnego ZSRR i republik związkowych : [recenzja artykułu P. E. Orłowskiego opublikowanego w czasopiśmie "Sowietskoe Gosudarstwo i Prawo", 1962, nr 1] J. R. P. E. Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 81
Domniemanie niewinności w prawie socjalistycznym : [recenzja artykułu Ivana Bystrina opublikowanego w czasopiśmie "Pravnik", 1962, nr 2] J. R. Ivan Bystrin (aut. dzieła rec.) s. 81-82
Wpływ czynnika rasowego na orzekanie kar przez sądy USA : [recenzja artykułu H. A. Bullocka opublikowanego w "The Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science", 1961, nr 4] J. R. H. A. Bullock (aut. dzieła rec.) s. 82-83
Nowy kodeks karny i kodeks postępowania karnego w Ghanie : [recenzja artykułu S. Reada opublikowanego "The International and Comparative Law Quarterly", 1962, nr 1] J. R. S. Read (aut. dzieła rec.) s. 83-84
Adwokatura w Burmie : [recenzja artykułu Maunga opublikowanego "The International and Comparative Law Quarterly", 1962, nr 1] J. R. s. 84
Wspomnienie pośmiertne : Stanisław Druszkowski T. W-r s. 85-86
Z karty żałobnej s. 87
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 88-95
Kronika : konkurs krasomówczy s. 96
Kronika : rozstrzygnięcie konkursu "Państwa i Prawa" s. 96-97
Kronika : z życia izb adwokackich s. 97
Sprostowanie autorskie s. 98