Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Palestra
1962, Tom 6, Numer 6(54)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Praca społeczna adwokatury Władysław Żywicki s. 3-7
Cofnięcie pozwu w sprawie rozwodowej Zdzisław Krzemiński s. 8-14
Służebności gruntowe na tle prawa rzeczowego z 1946 r. : (art. 167-175 i 184-189) oraz projektu Kodeksu cywilnego (art. 249-259) Ryszard Czarnecki s. 15-22
Nowa struktura Sądu Najwyższego a kształtowanie orzecznictwa w sprawach karnych Marian Cieślak s. 23-26
Zmiana przepisów postępowania karnego : (ustawa z dn. 27.XI.1961 r. - Dz. U. Nr 53, poz. 296) Adolf Dąb s. 27-37
W sprawie zakazu "reformationis in peius" Zdzisław Papierkowski s. 38-44
O mocy wiążącej wyroków sądów karnych w stosunku do innych spraw karnych Alfred Kaftal s. 45-51
Nowa ustawa o obywatelstwie polskim Jerzy Rajski s. 52-61
Orzeczenie Sądu Najwyższego z 13.III.1961 r. s. 62-64
Prasa o adwokaturze s. 65-69
"Polska bibliografia prawnicza 1944-1959", Zeszyt 1, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 70
"Prawo o państwowym arbitrażu gospodarczym", oprac. Cz. Pawłowski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Czesław Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 70-71
"Wypowiedź normatywna oraz jej struktura formalna", S. Grzybowski, Kraków 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stefan Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 71-72
"Problemy radzieckiego prawa karnego. Wybór z literatury radzieckiej", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 72
"Problemy radzieckiego prawa administracyjnego. Wybór z literatury radzieckiej", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 72-73
"Błąd jako wada oświadczenia woli (Od błędu w pobudce do błędu usprawiedliwionego)", A. Kozaczka, Kraków 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski A. Kozaczka (aut. dzieła rec.) s. 73
"Prawo lokalowe. Przepisy o budownictwie mieszkaniowym. Zbiór tekstów", oprac. S. Jabłoński, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stanisław Jabłoński (aut. dzieła rec.) s. 73-74
"Przepisy dotyczące paszportów na wyjazd za granicę", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 74
"Zarys powszechnej historii państwa i prawa", I. Jaworski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Iwo Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 75
"Zbiór przepisów meldunkowych" oprac. J. Kucharski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Kucharski (aut. dzieła rec.) s. 75
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 76-79
Prawo autorskie w "Zasadach ustawodawstwa cywilnego ZSRR" : [recenzja artykułu Ł. Azowa opublikowanego w "Sowietskoj Juisticyi", 1962, nr 5] J. R. Ł. Azow (aut. dzieła rec.) s. 80-81
Zniesienie kary śmierci w Nowej Zelandii : [recenzja artykułu R. Thompsona opublikowanego w "Revue de science et de droit pénal comparé", 1962, nr 1] J. R. R. Thompson (aut. dzieła rec.) s. 82
The Criminal Justice Act 1961 - Wielka Brytania : [recenzja artykułu J. E. Hall Williamsa opublikowanego w "The Modern Law Review", 1962, nr 3] J. R. J. E. Hall Williams (aut. dzieła rec.) s. 82-83
Nowe przepisy o adopcji w NRF : [recenzja artykułu R. Wägenbaura opublikowanego w "Revue internationale de droit comparé", 1962, nr 1] J. R. R. Wägenbaur (aut. dzieła rec.) s. 83-84
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 85-89
Kronika : 50 lat pracy zawodowej adwokata Mieczysława Jarosza s. 90
Kronika : z życia izb adwokackich s. 91
Do naszych czytelników s. 92