Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Palestra
1962, Tom 6, Numer 7(55)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jubileusz Mieczysława Jarosza Zygmunt Albrecht Mieczysław Jarosz Edward Kaźmierczak Stanisław Pietruszka Marian Rybicki Franciszek Sadurski Henryk Trombski s. 3-16
Uwagi w sprawie zakresu rewizji domowej i osobistej Henryk Popławski s. 17-28
Nowelizacja przepisów o warunkowym zwolnieniu a przepis art. 2 § 1 k.k. Leon Tyszkiewicz s. 29-35
Uwagi na tle art. 47 m.k.k. i art. 290 § 1 k.k. Tadeusz Guzkiewicz s. 36-38
Wykonawcy i wtórne użytkowanie ich wykonań Andrzej Kopff s. 39-46
Podstawy postępowania cywilnego ZSRR i republik związkowych Piotr Szczemielinow s. 47-51
O nadzwyczajnym złagodzeniu kary Zbigniew Kubec s. 52-54
Pytania i odpowiedzi prawne Stanisław Garlicki s. 55-56
Z pamiętnika : (fragment większej całości) Ignacy Radlicki s. 57-59
System penitencjarny Królestwa Polskiego (1815-1847) Stanisław Salmonowicz Monika Senkowska (aut. dzieła rec.) s. 60-64
Jubileusz Profesora dra Emila Stanisława Rappaporta s. 65-66
Prasa o adwokaturze s. 67-71
"Postępowanie niesporne", J. Policzkiewicz, W. Siedlecki, E. Wengerek, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Policzkiewicz (aut. dzieła rec.) Władysław Siedlecki (aut. dzieła rec.) Edmund Wengerek (aut. dzieła rec.) s. 72-73
"Prawo na codzień. Encyklopedia podręczna", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 73-74
"Odpowiedzialność Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy", J. Winiarz, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Winiarz (aut. dzieła rec.) s. 74
"Kradzież kieszonkowa i jej sprawca", Z. Bożyczko, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zbigniew Bożyczko (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Z zagadnień nauki o normie prawnej", J. Śmiałowski, W. Lang, A. Delorme, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Andrzej Delorme (aut. dzieła rec.) Wiesław Lang (aut. dzieła rec.) Jerzy Śmiałowski (aut. dzieła rec.) s. 76
O likwidacji ujemnych następstw kultu jednostki w radzieckiej nauce prawa : [recenzja artykułu opublikowanego w czasopiśmie "Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo", [1962], nr 4] J. R. s. 77-82
Odpowiedzialność adwokata za wydaną opinię prawną : [recenzja artykułu Karela Bureša "Zprávy advokacie", 1962, nr 1] J. R. Karel Bureš (aut. dzieła rec.) s. 82-83
Zmiana przepisów o właściwości sądów w postępowaniu cywilnym i karnym na Węgrzech : [recenzja artykułu Jenő Bacsó i Miklósa Vámosa opublikowanego w "Revue de droit hongrois", 1961, nr 2] J. R. Jenő Bacsó (aut. dzieła rec.) Miklós Vámos (aut. dzieła rec.) s. 83-84
Adopcja małoletnich w stanie Louisiana (USA) : [recenzja artykułu W. J. Wadlingtona opublikowaneo w "Tulane Law Review", 1962, nr 2] J. R. W. J. Wadlington (aut. dzieła rec.) s. 84-85
Wspomnienie pośmiertne : Józef Woźniakowski Jan Kocznur s. 86-88
Z karty żałobnej s. 89-91
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 92
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 93-96
Kronika : I Ogólnopolski Kurs Ustawodawstwa Gospodarczego s. 97
Kronika : z życia izb adwokackich s. 97-98
Komunikaty Kazimierz Zawadzki s. 99
Sprostowania s. 100