Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Palestra
1962, Tom 6, Numer 8(56)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanowisko obrońcy w polskim procesie karnym Stefan Kalinowski s. 3-20
Uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu dyscyplinarnym Bronisław Olechnowicz s. 21-33
Nowelizacja art. 431 k.p.c. Zdzisław Krzemiński s. 34-39
O prawomocności orzeczeń umarzających postępowanie w procesie karnym Alfred Kaftal s. 40-51
Szeptana propaganda w świetle orzecznictwa Henryk Popławski Andrzej Weiser s. 52-59
Nowa umowa między PRL a CSRS o uregulowaniu obrotu prawnego w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych Jerzy Rajski s. 60-67
Od Redakcji s. 68
Głosy czytelników Jerzy Marcinkowski s. 68-70
Prasa o adwokaturze s. 71-73
"Użytkowanie gruntów państwowych", S. Szer, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Seweryn Szer (aut. dzieła rec.) s. 74-75
"Rozgraniczenie nieruchomości", R. Czarnecki, [warszawa] 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Ryszard Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Zasady techniki prawodawczej. Urząd Rady Ministrów", 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 76-77
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 78-82
Pierwszy rok obowiązywania nowego węgierskiego kodeksu cywilnego na tle orzecznictwa : [recenzja artykułu Miklósa Vilâghy opublikowanego w "Revue de droit hongrois", 1961, nr 2] J. R. Miklós Vilâghy (aut. dzieła rec.) s. 83-85
System penitencjarny w Szwecji : [recenzja artykułu L. Devliegera opublikowanego w "Bulletin de l'administration pénitentiaire", 1962, nr 2] J. R. L. Devlieger (aut. dzieła rec.) s. 85-87
Literatura piękna i styl sądowy : [recenzja artykułu Walkera Gibsona opublikowanego w "New York University Law Review", 1961, nr 5] J. R. Walker Gibson (aut. dzieła rec.) s. 87-88
Korespondencja Rajmund Kowalski s. 89-90
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 91-95
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 96-98
Kronika : prawnicy amerykańscy odwiedzają Polskę B. Falkiewicz s. 99
Kronika : z życia izb adwokackich s. 100
Komunikaty K. Zawadzki s. 101
Książki i czasopisma nadesłane s. 102-104