Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Palestra
1962, Tom 6, Numer 9(57)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sytuacja w adwokaturze według oceny rzecznika dyscyplinarnego Zygmunt Skoczek s. 3-9
Tajemnica zawodowa adwokata Edgar Hansen s. 10-20
40-lecie adwokatury radzieckiej Antoni Bądkowski s. 21-25
Z problematyki uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Kazimierz Piasecki s. 26-37
O przeniesieniu posiadania rzeczy darowanej przy darowiźnie rękodajnej Albert Meszorer s. 38-40
Zasądzenie odszkodowania z urzędu Wiesław Daszkiewicz s. 41-52
Nowa forma procesu adhezyjnego : (ustawa z dnia 27 listopada 1961 r. o zmianie przepisów postępowania karnego - Dz. U. Nr 53, .poz. 296) Bronisław Koch s. 53-64
Pytania i odpowiedzi prawne M. Lisiewski s. 65-67
"Rozwód. Komentarz, orzecznictwo, przepisy związkowe", Zdzisław Krzemiński, Władysław Żywicki, Warszawa 1961 : [recenzja] Stanisław Garlicki Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) Władysław Żywicki (aut. dzieła rec.) s. 68-71
"Odpowiedzialność cywilna za niedobory (manka)", S. Garlicki, M. Piekarski, A. Stelmachowski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stanisław Garlicki (aut. dzieła rec.) Mieczysław Piekarski (aut. dzieła rec.) Andrzej Stelmachowski (aut. dzieła rec.) s. 72
"Problemy metodologiczne nauki prawa", K. Opałek, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Kazimierz Opałek (aut. dzieła rec.) s. 72-73
"Zarys prawa zobowiązań. Część ogólna", W. Czachórski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Witold Czachórski (aut. dzieła rec.) s. 73-74
"Ustawa o Sądzie Najwyższym i regulamin Sądu Najwyższego. Teksty ustaw", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 74
"Ustawa o spółdzielniach i ich związkach oraz rozporządzenie wykonawcze. Komentarz", M. Gersdorf, J. Ignatowicz, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) Jerzy Ignatowicz (aut. dzieła rec.) s. 74-75
"Zobowiązania podatkowe. Teksty i objaśnienia", W. Kubiak, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Władysław Kubiak (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Zbiór przepisów dotyczących inwestycji. Ustawodawstwo gospodarcze. Teksty", E. Jabłoński, J. Stępiński, F. Wentowski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Eugeniusz Jabłoński (aut. dzieła rec.) Janusz Stępiński (aut. dzieła rec.) Franciszek Wentowski (aut. dzieła rec.) s. 76-77
Doroczne zebranie waszyngtońskich adwokatów : [recenzja artykułu opublikowanego w "Washington Law Review and State Bar Journal", 1961, nr 4] J. R. s. 78
Czy uchylający się od służby wojskowej ze względu na nakaz sumienia może być przyjęty do adwokatury? : [recenzja artykułu Leona Misterka opublikowanego w "Washington Law Review and State Bar Journal", 1961, nr 2] J. R. Leon Misterek (aut. dzieła rec.) s. 78-79
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 80-82
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 83-84
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 85-86
Komunikaty s. 87-88
Ogłoszenie Mieczysław Popławski s. 89
Omyłki druku Michalina Tatarkówna-Majkowska s. 89
Zawiadomienie s. 89