Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Palestra
1962, Tom 6, Numer 10(58)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O zmianę regulaminu szkolenia aplikantów adwokackich Zdzisław Krzemiński s. 3-7
Podstawy adwokatury ZSRR i nowa ustawa o adwokaturze w RSFRR Piotr Szczemielinow s. 8-13
Sytuacja adwokatury w Węgierskiej Republice Ludowej Ferenc Andó S. J. (tłum.) s. 14-26
Organizacja adwokatury w Szwecji Waldemar Niemotko s. 27-28
Kilka uwag w sprawie stosowania art. 73 § 2 prawa rzeczowego Maria Rafacz-Krzyżanowska s. 29-33
Nowe postacie powszechnego niebezpieczeństwa Tadeusz Cyprian s. 34-42
Niedbalstwo jako posłać winy nieumyślnej Henryk Popławski s. 43-54
O przedawnieniu przestępstw prywatnoskargowych w świetle ustawy z dn. 2. XII. 1960 r. Alfred Kaftal s. 55-69
Pytania i odpowiedzi prawne Józef Litwin s. 70-71
"Postępowanie niesporne", Jan Policzkiewicz, Władysław Siedlecki, Edmund Wengerek, Warszawa 1962 : [recenzja] Mieczysław Piekarski Jan Policzkiewicz (aut. dzieła rec.) Władysław Siedlecki (aut. dzieła rec.) Edmund Wengerek (aut. dzieła rec.) s. 72-76
Dwie książki angielskie na temat kary śmierci Stanisław Waltoś Leslie Halle (aut. dzieła rec.) A. Koestler (aut. dzieła rec.) C. H. Ralph (aut. dzieła rec.) s. 76-79
Prasa o adwokaturze s. 80-83
"Bibliografia prawa i postępowania cywilnego. Prawo i postępowanie cywilne obrotu nie uspołecznionego. Prawo rodzinne. Varia, 1945-1960. Literatura-orzecznictwo", Z. Trybulski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zbigniew Trybulski (aut. dzieła rec.) s. 84-85
"Prawo cywilne. Część ogólna", S. Szer, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Seweryn Szer (aut. dzieła rec.) s. 85
"Prawo wywłaszczeniowe. Ustawa z dnia 12 marca 1958 roku o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Komentarz", W. Ramus, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Walenty Ramus (aut. dzieła rec.) s. 85-86
"Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisy wprowadzające i związkowe", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 87
"Brytyjski system parlamentarny w zarysie", A. Meszorer, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Albert Meszorer (aut. dzieła rec.) s. 87
"Pitaval krakowski", S. Salmonowicz. J. Szwaja, S. Waltoś, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stanisław Salmonowicz (aut. dzieła rec.) Janusz Szwaja (aut. dzieła rec.) Stanisław Waltoś (aut. dzieła rec.) s. 88
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 89-94
Zadania socjalistycznego wymiaru sprawiedliwości w obecnych warunkach : [recenzja artykułu A. T. Gorkina opublikowanego w czasopiśmie "Sowietskoe Gosudarstwo i Prawo", 1962, nr 8] J. R. A. T. Gorkin (aut. dzieła rec.) s. 95-98
O projekcie kodeksu cywilnego RSFRR : [recenzja artykułu W. A. Bołdyriewa opublikowanego w czasopiśmie "Sowietskoe Gosudarstwo i Prawo", 1962, nr 8] J. R. W. A. Bołdyriew (aut. dzieła rec.) s. 98-100
Przestępczość młodocianych w USA : [recenzja artykułu L. M. Mayo opublikowanego w "Revue internationale de criminologie et de police technique", 1962, nr 2] J. R. L. M. Mayo (aut. dzieła rec.) s. 100-101
Walka z przestępczością młodocianych w ZSRR : [recenzja artykułu A. Piontkowskiego i W. Tadiewosjana opublikowanego w "Revue internationale de criminologie et de police technique", 1962, nr 2] J. R. A. Piontkowski (aut. dzieła rec.) W. Tadiewosjan (aut. dzieła rec.) s. 101-102
Z życia czechosłowackich adwokatów : [recenzja czasopisma "Zprávy advokacie", 1962, nr 2] J. R. s. 102-103
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 104-110
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 111-113
Kronika : z życia izb adwokackich s. 114-116