Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Palestra
1962, Tom 6, Numer 11(59)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O niektórych zagadnieniach immunitetu adwokackiego Alfred Kaftal s. 3-9
Ekspertyzy biologiczne w procesach sądowych o stwierdzenie ojcostwa Bolesław Rosiński s. 10-17
Kilka zagadnień z zakresu przekazania sprawy sądowi właściwemu Bronisław Dobrzański s. 18-25
Umowy przedwstępne w obrocie nieruchomościami Stefan Breyer s. 26-37
Uwagi o nadzorze ogólnym prokuratury Józef Paliwoda s. 38-50
Uwagi na temat pomówienia przez współoskarżonego Henryk Popławski Andrzej Weiser s. 51-55
Nauczanie prawa porównawczego : (letnia sesja Międzynarodowego Wydziału Prawa Porównawczego) Jerzy Rajski s. 56-61
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Breyer s. 62-63
Wiceminister Sprawiedliwości RSFRR o adwokaturze radzieckiej : [recenzja artykułu N. Prusakowa opublikowanego w czasopiśmie "Sowietskaja Justicya", 1962, nr 17] S. J. N. Prusakow s. 64-66
"Zaopatrzenia emerytalne. Poradnik szczegółowy", pod red. K. Niementowskiego, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Konstanty Niementowski (aut. dzieła rec.) s. 67-68
"Projekt kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisów wprowadzających kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komisja Kodyfikacyjna przy Ministrze Sprawiedliwości", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 68-69
"Regulamin czynności sądów wojewódzkich i powiatowych w sprawach cywilnych i karnych oraz instrukcja sądowa", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 69
"Ustawodawstwo Polski Ludowej", T. II-V, "Zbiór przepisów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw w latach 1948-1954", oprac. W. Borowski et al., Warszawa 1960 (dodr. 1962) : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Witold Borowski (aut. dzieła rec.) s. 69-70
Przegląd prasy prawniczej A. Ż. s. 71-74
Przepisy nowego węgierskiego kodeksu karnego o przestępstwach przeciwko gospodarce narodowej : [recenzja artykułu L. Molnára opublikowanego w "Revue de droit hongrois", 1962, nr 1]. J. R. L. Molnár (aut. dzieła rec.) s. 75-77
Polepszyć nadzór nad przestrzeganiem praworządności w więzieniach : [recenzja artykułu A. Safronowa opublikowanego w "Socyalisticzeskoj Zakonnosti", 1962, nr 9] J. R. A. Safronow (aut. dzieła rec.) s. 77-79
Spółka adwokacka : [recenzja artykułu A. Lanzy opublikowanego w czasopiśmie "Rivista di Diritto Civile", 1961, nr 4] J. R. A. Lanza (aut. dzieła rec.) s. 79-80
Pomoc prawna w dziedzinie praw niemajątkowych : [recenzja artykułu K. Knapa opublikowanego w czasopiśmie "Zprávy advokacie", 1962, nr 2] J. R. K. Knap (aut. dzieła rec.) s. 80
Z amerykańskiego orzecznictwa o adwokaturze : [recenzja artykułu E. Schwaba opublikowanego w "Washington Law Review", 1962, nr 2] J. R. E. Schwab (aut. dzieła rec.) s. 81
O polskiej adwokaturze za granicą : [recenzja artykułu A. Janecka opublikowanego w czasopiśmie "Zprávy advokacie", 1962, nr 3] J. R. A. Janecek (aut. dzieła rec.) s. 82
Z karty żałobnej s. 83-84
Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej s. 85-90
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 91-94
Kronika : z życia izb adwokackich s. 95-96