Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Palestra
1965, Tom 9, Numer 1(85)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postępowanie dyscyplinarne w sprawach adwokatów Kazimierz Zawadzki s. 1-7
Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 14 listopada 1964 r. s. 7-33
Nowe zasady świadczeń z Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej Witold Dąbrowski s. 33-39
Zmiany, jakie do obecnego stanu prawnego wprowadza Księga pierwsza Kodeksu cywilnego : (dokończenie) Antoni Bądkowski s. 39-48
Stosunki umowne jednostek gospodarki uspołecznionej w kodeksie cywilnym Tadeusz Jackowski Janina Kruszewska s. 49-59
Z zagadnień obrotu prawnego z zagranicą : uwagi w sprawie stosowania przez sądy przepisów dewizowych Eustachy Wierzbowski s. 60-67
Obrót prawny z zagranicą : przepisy dotyczące notariatu w instrukcji sądowej i notarialnej Stanisław Cichosz Tadeusz Szawłowski s. 67-72
Przegląd ustawodawstwa S. M. s. 72-74
"Sprostowanie prasowe w świetle prawa", K. Stępińska, Warszawa 1964 : [recenzja] Krystyna Stępińska (aut. dzieła rec.) s. 74-75
"Kodeks karny i prawo o wykroczeniach wraz ze skorowidzem rzeczowym. Ważniejsze ustawy szczególne", Warszawa 1964 : [recenzja] s. 75
"Z zagadnień socjalistycznego państwa i prawa. Wybór z literatury krajów socjalistycznych", Warszawa 1964 : [recenzja] s. 75-76
"Kodeks rodzinny i opiekuńczy", Warszawa 1964 : [recenzja] s. 76
"Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające", Warszawa 1964 : [recenzja] s. 76
"O prawach i obowiązkach członków i pracowników prezydiów rad narodowych", S. Ślubowski, A. Szczepański, Warszawa 1964 : [recenzja] Arkadiusz Szczepański (aut. dzieła rec.) Stanisław Ślubowski (aut. dzieła rec.) s. 76
"Poradnik ławnika w sprawach cywilnych", C. Sawicz, Warszawa 1964 : [recenzja] Czesław Sawicz (aut. dzieła rec.) s. 77
"Likwidacja kolonializmu ze stanowiska prawa międzynarodowego", L. Antonowicz, Warszawa 1964 : [recenzja] Lech Antonowicz (aut. dzieła rec.) s. 77
"Uzasadnienie przedawnienia w teorii prawa karnego", Kazimierz Marszał, "Państwo i Prawo", 1964, z. 11 : [recenzja] M. Cybulska Kazimierz Marszał (aut. dzieła rec.) s. 78
O roli orzecznictwa Sądu Najwyższego w działalności administracji państwowej : [recenzja artykułu Janusza Łętowskiego opublikowanego w czasopiśmie "Państwo i Prawo", 1964, z. 11] M. Cybulska Janusz Łętowski (aut. dzieła rec.) s. 79
Rola zasad współżycia społecznego w nowych kodeksach : [recenzja artykułu Aleksandra Woltera opublikowanego w czasopiśmie "Nowe Prawo", 1964, nr 11] M. Cybulska Aleksander Wolter (aut. dzieła rec.) s. 79-81
Problemy penitencjarne aresztu tymczasowego : [recenzja artykułu Stanisława Walczaka opublikowanego w czasopiśmie "Przegląd Penitencjarny", 1963, nr 2 M. Cybulska Stanisław Walczak (aut. dzieła rec.) s. 81-82
"Uprawnienia chałupników do zaopatrzenia emerytalnego", "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", Tadeusz Gleixner, 1964, nr 10 : [recenzja] M. Cybulska Tadeusz Gleixner (aut. dzieła rec.) s. 82
Z zagranicznej prasy prawniczej S. J. s. 83-84
Naczelna Rada Adwokacka : [przepisy prawne] s. 85-98
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 98-100
Kronika : z życia izb adwokackich s. 100-103
Komunikaty s. 104