Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Palestra
1965, Tom 9, Numer 2(86)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 1
Dorobek Warszawskiej Rady Adwokackiej po sześciu miesiącach pracy Edmund Mazur s. 2-7
Sumienie świata wobec przedawnienia zbrodni hitlerowskich Zdzisław Papierkowski s. 7-16
Rewizja nadzwyczajna według nowego kodeksu postępowania cywilnego Jan Krajewski s. 17-27
Opracowanie rewizji w postępowaniu cywilnym Mieczysław Piekarski s. 27-36
Problematyka źródeł prawa pracy w świetle przepisów kodeksu cywilnego Kazimierz Piasecki s. 37-44
W związku z zagadnieniem ułaskawienia Kazimierz Szerer s. 45-48
Refleksje na temat uzasadnienia instytucji ułaskawienia w prawie socjalistycznym Marian Cieślak s. 49-55
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Breyer Stefan Mizera s. 55-59
Przegląd ustawodawstwa S. M. s. 59-62
"Pozbawienie strony możności obrony swych praw w postępowaniu cywilnym", M. Piekarski, Warszawa 1964 : [recenzja] Mieczysław Piekarski (aut. dzieła rec.) s. 63-64
"Rozwój, postęp i prawo", J. Topiński, Warszawa 1964 : [recenzja] Jan Topiński (aut. dzieła rec.) s. 64-65
"Karanie a humanizm", M. Szerer, Warszawa 1964 : [recenzja] Mieczysław Szerer (aut. dzieła rec.) s. 65
"Skorowidz przepisów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w latach 1918-1939 i 1944-1963", Z. Keck, Warszawa 1964 : [recenzja] Zdzisław Keck (aut. dzieła rec.) s. 65-66
"Zasady ustrojowe sądownictwa wojskowego i prokuratury wojskowej w Polsce Ludowej", J. Muszyński, Warszawa 1964 : [recenzja] Jerzy Muszyński (aut. dzieła rec.) s. 66-67
"Ławnicy ludowi w sądach powszechnych. Ustawa o ławnikach ludowych i przepisy związkowe", Warszawa 1964 : [recenzja] s. 67
"Zagadnienia teorii prawa międzynarodowego", G. I. Tunkin, tł. W. Morawiecki, Warszawa 1964 : [recenzja] Wojciech Morawiecki (aut. dzieła rec.) Grigorij Ivanovič Tunkin (aut. dzieła rec.) s. 67
Problematyka ogólna obrotu nieruchomościami w nowym kodeksie cywilnym : [recenzja artykułu Stefana Breyera opublikowanego w czasopiśmie "Nowe Prawo", 1964, nr 12] Maria Cybulska Stefan Breyer (aut. dzieła rec.) s. 68-69
"Instytucja obrony obowiązkowej w postępowaniu przygotowawczym", Jerzy Porada, "Nowe Prawo", 1964, nr 12 : [recenzja] Maria Cybulska Jerzy Porada (aut. dzieła rec.) s. 69-70
"Niektóre aspekty wszczynania postępowania przygotowawczego", Stanisław Żmudziński, "Problemy Kryminalistyki", 1964, nr VII-X : [recenzja] Maria Cybulska Stanisław Żmudziński (aut. dzieła rec.) s. 70
Państwowe osoby prawne : [recenzja artykułu Seweryna Szera opublikowanego w czasopiśmie "Państwo i Prawo", 1964, nr 12] Maria Cybulska Seweryn Szer (aut. dzieła rec.) s. 71
O odpowiedzialności dyrektora za naruszenie układu zbiorowego : [recenzja artykułu W. Masewicza opublikowanego w czasopiśmie "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 1964, nr 12] Maria Cybulska W. Masewicz (aut. dzieła rec.) s. 71-72
O kodeksie cywilnym : [recenzja artykułu Jana Winiarza opublikowanego w czasopiśmie "Prawo i Życie", 1965, nr 1] Maria Cybulska Jan Winiarz (aut. dzieła rec.) s. 72
"Nowy k. c. w gospodarce uspołecznionej", Jan Topiński, "Prawo i Życie", 1965, nr 1 : [recenzja] Maria Cybulska Jan Topiński (aut. dzieła rec.) s. 73
"Kodeks postępowania cywilnego", Zbigniew Resich, "Prawo i Życie", 1965, nr 1 : [recenzja] Maria Cybulska Zbigniew Resich (aut. dzieła rec.) s. 73-74
Egzekucja sądowa w nowym k.p.c. : [recenzja artykułu Edmunda Wengerka opublikowanego w czasopiśmie "Prawo i Życie", 1965, nr 1] Maria Cybulska Edmund Wengerek (aut. dzieła rec.) s. 74-75
Uchwały Prezydium NRA s. 75-78
Instrukcje [Naczelnej Rady Adwokackiej] s. 78-85
Komunikaty s. 85-87
Kronika : z życia izb adwokackich s. 87-88
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 88