Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Palestra
1965, Tom 9, Numer 3(87)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 1-7
Wizytacja zespołów adwokackich Tadeusz Gierzyński s. 8-14
Opracowanie rewizji w postępowaniu cywilnym : (dokończenie) Mieczysław Piekarski s. 14-29
Uznanie długu po upływie terminu prekluzji z art. 473 k.z. Władysław Żywicki s. 30-35
Zarys ogólnej psychopatologii zeznań Janusz Pionkowski s. 35-48
Pytania i odpowiedzi prawne S. Garlicki W. Kamiński s. 49-50
Uchwały Prezydium NRA s. 50-55
Instrukcja o rozliczaniu delegacji : (uchwała Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 stycznia 1965 r.) s. 55-59
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 59-63
"Postępowanie karne. Zarys części szczególnej", S. Kalinowski, Warszawa 1964 : [receznja] Andrzej Wiśniewski Stefan Kalinowski (aut. dzieła rec.) s. 63-64
"Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej", A. Klein, Wrocław 1964 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Alfred Klein (aut. dzieła rec.) s. 64
"Prawo wodne oraz przepisy wykonawcze i związkowe", oprac. Witold Wołłejko, Warszawa 1964 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Witold Wołłejko (aut. dzieła rec.) s. 65
"Administracja Gospodarki Terenowej", Z. Rybicki, W. Kowalec, Warszawa 1964 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wincenty Kowalec (aut. dzieła rec.) Zygmunt Rybicki (aut. dzieła rec.) s. 65
"Kontrola konstytucyjności ustaw (we współczesnym państwie burżuazyjnym)", J. Zakrzewska, Warszawa 1964 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Janina Zakrzewska (aut. dzieła rec.) s. 65-66
Prasa o adwokaturze E. M. s. 66-69
Komunikaty s. 70-71
Kronika : z życia izb adwokackich s. 71-72
Sprostowanie s. 72
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 72