Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Palestra
1965, Tom 9, Numer 4(88)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybory Stanisław Godlewski s. 1-5
Regulamin w sprawie rachunkowości zespołów adwokackich w praktyce kierownika zespołu Karol Potrzobowski s. 5-13
Rada zakładowa czy jej prezydium? Zdzisław Gołębiowski s. 13-23
Niektóre problemy stosunku kodeksu cywilnego do ustawodawstwa pracy Walentina Masewicz s. 23-29
Niektóre zagadnienia dotyczące pomocnictwa i podżegania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej Jerzy Błaszczyński s. 30-38
Przyznanie się do winy Henryk Popławski s. 39-47
Z działalności Leningradzkiego Społecznego Instytutu Naukowo-Badawczego Obrony Sądowej Stanisław Janczewski s. 47-53
Pytania i odpowiedzi prawne Stanisław Garlicki s. 53-54
Uchwały Prezydium NRA s. 55-59
Wyjaśnienie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej [...] s. 60
Regulaminy, instrukcje [Naczelnej Rady Adwokackiej] s. 60-63
Prasa o adwokaturze S. M. s. 63-66
Tegoroczne zamierzenia Wydawnictwa Prawniczego s. 66-69
Komunikaty s. 69
Kronika : z życia izb adwokackich s. 70-75
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 75