Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Palestra
1965, Tom 9, Numer 6(90)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pomoc prawna świadczona przez zespoły adwokackie na rzecz osób prawnych Edmund Mazur s. 1-12
Wykluczenie członka ze spółdzielni Mirosław Gersdorf s. 12-24
Pojęcie nieszczęśliwego wypadku w umowie ubezpieczenia Janusz Ławrynowicz s. 24-28
Oddawanie terenów w Warszawie w wieczyste użytkowanie Jan Czerwiakowski s. 29-34
Zobowiązania bezumowne w obrocie uspołecznionym Tadeusz Jackowski Janina Kruszewska s. 35-38
Do "Niektórych zagadnień prawa do obrony" uwagi uzupełniające Roman Łyczywek s. 39-45
Polemika S. Garlicki s. 45-46
"Wybrane przypadki z praktyki sądowo-lekarskiej", Jan Stanisław Olbrycht, [W:] "Zabójstwo, samobójstwo czy nieszczęśliwy wypadek", red. nauk. Jan Sehn, Warszawa 1964 : [recenzja] Marian Cieślak Jan Stanisław Olbrycht (aut. dzieła rec.) Jan Sehn (aut. dzieła rec.) s. 46-51
Pytania i odpowiedzi prawne Jan Krajewski Józef Litwin s. 51-59
Sprawozdanie z posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 22 maja 1965 r. s. 59-76
Wyjaśnienie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 6 maja 1965 r. : (wyciąg) s. 76-77
Komunikaty s. 77-78
Kronika : z życia izb adwokackich s. 78-79
Sprostowanie błędu s. 79