Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Palestra
1965, Tom 9, Numer 7-8(91-92)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Na lipcowe święto s. 1
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej u Ministra Sprawiedliwości prof. dra S. Walczaka s. 2-3
Po roku reformy Stanisław Godlewski s. 3-7
Adwokat - radca prawny Witold Dąbrowski s. 7-11
Niektóre problemy pracy zawodowej adwokatów-radców prawnych w Warszawie Ryszard Marek s. 11-18
Służebność drogi koniecznej (art. 33 § 1 prawa rzecz. - art. 145 k.c.) i zasady współżycia społecznego (art. 3 p.o.p.c. - art. 5 k.c.) - a przepisy o energetyce i wywłaszczeniu nieruchomości Władysław Bugajski s. 19-28
Adwokat jako pełnomocnik w świetle przepisów nowego k. p. c. Zdzisław Krzemiński s. 29-36
Niektóre zagadnienia z prawa spadkowego Władysław Chojnowski s. 37-50
Wykonywanie zobowiązań przez jednostki gospodarki uspołecznionej w kodeksie cywilnym Tadeusz Jackowski Janina Kruszewska s. 50-60
Prawo pierwokupu a ochrona praw obywateli : (artykuł dyskusyjny) Lesław Myczkowski s. 61-69
O zakresie stosowania ustawowego prawa pierwokupu nieruchomości : (polemika z L. Myczkowskim) Stefan Mizera s. 70-75
Zmiana wysokości lub czasu trwania renty zasądzonej z tytułu niesłusznego skazania lub bezpodstawnego aresztu tymczasowego Andrzej Bulsiewicz s. 76-79
Zwrot kosztów procesu o zwolnienie od egzekucji przedmiotu zajętego w trybie ustawy styczniowej Mieczysław Piekarski s. 80-83
Sąd Najwyższy o chuligaństwie Mieczysław Szerer s. 84-89
Warunkowe zwolnienie w trybie łaski indywidualnej Aleksander Tobis s. 89-95
Kilka uwag na temat sytuacji adwokata-obrońcy w radzieckim procesie karnym : (w związku z pracą J. O. Motowiłowkiera) Marian Cieślak s. 96-99
Pytania i odpowiedzi prawne S. Breyer Zenon Kosiński A. Lasocki s. 99-103
"Autonomia woli w prawie międzynarodowym prywatnym w zakresie zobowiązań z umów", Józef Skąpski, Kraków 1964 : [recenzja] Stanisław Janczewski Józef Skąpski (aut. dzieła rec.) s. 103-104
Wspomnienie pośmiertne : Dr Michał Szuldenfrei s. 105
Wspomnienie pośmiertne : Władysław Janusz Tomorowicz Kazimierz Zawadzki s. 106-107
Naczelna Rada Adwokacka : [uchwały] s. 107-118
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 118-120
W sprawie zwolnienia adwokata od zachowania tajemnicy zawodowej : na marginesie wyroku SN z dnia 12.XI.1964 r. (II K 1018 Alfred Kaftal s. 120-126
Prasa o adwokaturze S. M. s. 127-128
Kronika : spotkanie "Palestry" z egzaminowanymi apklikantami adwokackimi Z. Czerski s. 128-133
Kronika : sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli redakcji "Palestry" z czytelnikami środowiska łódzkiego Kazimierz Chojnacki s. 133-134
Kronika : z życia izb adwokackich W. Dąbrowski E. M. s. 134-136