Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Palestra
1965, Tom 9, Numer 10(94)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W trosce o godność i etykę zawodu adwokata Tadeusz Sarnowski s. 1-6
Sytuacja lokalowa zespołów adwokackich Witold Dąbrowski s. 7-11
Obsługa prawna spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" (CRS) Aleksander Ratyński s. 12-15
O wnioskach rewizji cywilnej - praktycznie Eugeniusz Mielcarek s. 16-26
Problematyka formy czynności prawnych i dowodów z dokumentów w zakresie stosunków pracy Kazimierz Piasecki s. 26-35
Niektóre problemy czechosłowackiego procesu cywilnego na tle procesu polskiego Andrzej Szafran s. 36-42
Wznowienie postępowania administracyjnego z powodu niedopuszczenia do uczestnictwa Józef Litwin s. 42-49
Tryb rozstrzygania sporów w zakresie wymiaru i poboru czynszu najmu za lokale mieszkalne Stefan Mizera s. 49-55
Okoliczności łagodzące w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego okresu powojennego Roman Regliński s. 56-62
Zabezpieczenie represji ekonomicznej na mieniu sprawcy przestępstwa a pokrycie szkody wyrządzonej przestępstwem Eugeniusz Wojnar s. 63-67
Z problematyki tzw. zasad ostrożności w ruchu drogowym Kazimierz Buchała s. 68-77
Pytania i odpowiedzi prawne S. Cichosz s. 77-78
"Quelques procès criminels des XVIIe et XVIIIe siècles, présentés par un groupe d'étudiants sous la direction de Jean Imbret", Paris 1964 : [recenzja] Janusz Szwaja s. 79-83
Komunikaty S. Balcerski S. Ziembiński s. 87-90
Prasa o adwokaturze S. M. s. 90-94
Kronika E. M. s. 94-98
Informacje s. 99