Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Palestra
1965, Tom 9, Numer 12(96)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemówienie Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adwokata dra Stanisława Godlewskiego wygłoszone na otwarciu Konferencji Adwokatury w Paryżu w dn. 26.XI.1965 r. Z. C. s. 3-6
Ze spostrzeżeń wizytatora Edmund Mazur s. 7-21
O jednolitość pojęcia odpowiedzialności służbowej : (artykuł dyskusyjny) Zdzisław Grelowski s. 21-29
Karalność czynu przestępnego w zbiegu ustaw karnych z ustawą karno-administracyjną Henryk Popławski s. 30-44
Przyczynek do problematyki obowiązywania zakazu reformationis in peius Wojciech Misiak s. 44-56
Uwagi na tle przerwy terminu przedawnienia wszczęcia postępowania karnego Kazimierz Marszał s. 57-64
Uwagi do art. 20 ustawy o zwalczaniu alkoholizmu : (na marginesie orzeczenia SN z dnia 23.XI. 1964 r.) Jan Szachułowicz s. 64-68
O działach uczynionych przez wstępnego (art. 1075 - 1080 k.N.) i jego skutkach na wypadek śmierci wstępnego - po wejściu w życie prawa spadkowego i kodeksu cywilnego Władysław Chojnowski s. 69-73
Pytania i odpowiedzi prawne Aleksander Czerski s. 73-74
Sprawozdanie z posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 14 listopada 1965 r. s. 75-87
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 88-89
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 90-91
Prasa o adwokaturze S. M. s. 92-95
Kronika : spotkanie Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej z dziennikarzami s. 96
Kronika : dwudziestolecie Zrzeszenia Prawników Polskich s. 96-98
Kronika : z życia izb adwokackich s. 98-99
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 99