Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Palestra
1966, Tom 10, Numer 3-4(99-100)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z narady o pracy społecznej adwokatury Henryk Paluszyński s. 1-8
Odpowiedzialność za długi spadku obejmującego gospodarstwo rolne Jan Gwiazdomorski s. 8-16
Ochrona praw zainteresowanego, który nie był uczestnikiem postępowania nieprocesowego Zdzisław Krzemiński s. 16-25
Wniosek restytucyjny Edmund Mazur s. 26-31
Wznowienie postępowania w nowym polskim procesie cywilnym Wojciech Dudek s. 31-37
Członkostwo w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego Lesław Myczkowski s. 37-59
Z problematyki adwokatury radzieckiej Zbigniew Czerski s. 59-61
Przedawnienie roszczeń a zasądzenie odszkodowania z urzędu w procesie karnym Wiesław Daszkiewicz s. 61-71
Obowiązywanie zasady ne bis in idem przy przestępstwie ciągłym Alfred Kaftal s. 72-84
Uprzedzenie oskarżonego o możliwości zastosowania ustawy antychuligańskiej Mieczysław Szerer s. 84-89
Spostrzeżenia wizytatora Jerzy Bednarczyk s. 90-93
Substytucje płatne czy koleżeńskie S. K. s. 93-95
Kilka uwag o obronach z urzędu Jerzy Bezdek s. 95-97
O uzupełnienie art. 300 § 2 k.p.c. : (przesłuchanie stron) Zygmunt Abderman s. 97-98
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Breyer Stanisław Garlicki s. 99-103
"Spory ze stosunku pracy", Jan Jończyk, Warszawa 1965 : [recenzja] Maria Kawecka Jan Jończyk (aut. dzieła rec.) s. 103-106
XX-lecie "Państwa i Prawa" s. 106-107
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 107-108
Zawiadomienie o uchyleniu uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 11 listopada 1965 r. s. 109
Prasa o adwokaturze S. M. s. 110-120
Kronika : spotkanie aktywu partyjnego adwokatury w Komitecie Centralnym PZPR s. 120-121
Kronika : narada wizytatorów s. 121
Kronika : z życia izb adwokackich s. 121-123
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 123