Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Palestra
1966, Tom 10, Numer 7(103)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag na tle realizacji ustawy o ustroju adwokatury Jan Syty s. 1-4
O radzieckiej adwokaturze Stanisław Godlewski s. 4-7
O roli kierownika zespołu Jan Kanty Cisek s. 7-12
"Palestra" we Wrocławiu Edmund Mazur s. 13-14
Kilka uwag na temat szacowania ruchomości przez biegłego w trybie art. 853 § 2 k.p.c. Kazimierz Korzan s. 14-21
Jeszcze o prawie pierwokupu : (na marginesie orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1964 r. 1 CR 417 Lesław Myczkowski s. 21-25
Rodzaje odszkodowania za niesłuszne skazanie i oczywiście bezzasadny areszt tymczasowy Andrzej Bulsiewicz s. 25-28
Instytucja sprostowania protokołu sądowego w sprawach karnych Stefan Kalinowski s. 28-42
Osoba odpowiedzialna karnie przy wielostopniowości nadzoru Henryk Popławski s. 42-48
Z działalności Leningradzkiego Społecznego Naukowo-Badawczego Insłytutu Obrony Sądowej Zbigniew Czerski s. 48-50
Pytania i odpowiedzi prawne Włodzimierz Goettel Tadeusz Wasylecki s. 50-52
Radca prawny Juliusz Wierciński s. 52-54
"Zarys postępowania cywilnego", W. Siedlecki, Warszawa 1966 : [recenzja] Adam Kozaczka Władysław Siedlecki (aut. dzieła rec.) s. 54-56
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 56-59
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej E. M. s. 59-60
Prasa o adwokaturze S. M. s. 60-66
Kronika : z życia izb adwokackich s. 66-67
[Nowości wydawnicze] s. 68