Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Palestra
1966, Tom 10, Numer 9(105)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mowa adwokata jako wyraz kultury Zygmunt Albrecht s. 1-5
Reportaż z dygresjami (2) Edmund Mazur s. 5-9
Przemówienie w procesie cywilnym Stanisław Garlicki s. 9-20
Stosunek postępowania karnego do postępowania cywilnego w świetle przepisów nowego kodeksu postępowania cywilnego Władysław Siedlecki s. 20-32
Niektóre zagadnienia przestrzegania zasady bezpośredniości w świetle orzecznictwa SN Alfred Kaftal s. 33-51
O książce E. Zajcewa i A. Połtoraka "Adwokatura radziecka" Zbigniew Czerski Arkadiusz Połtorak (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Zajcew (aut. dzieła rec.) s. 51-63
Obsługa prawna jednostek gospodarki uspołecznionej przez kolegia adwokackie w ZSRR Maksymilian Lityński s. 63-64
Kilka uwag o organizacji adwokatury w Niemieckiej Republice Demokratycznej Jan Chmielnikowski s. 64-68
Adwokat - literat - bibliofil : Leopold Méyet (1850-1912) Roman Łyczywek s. 69-74
Pytania i odpowiedzi prawne Witold Dąbrowski s. 74-75
Głos wizytatora Henryk Holak s. 76-79
Nowela czechosłowackiego kodeksu postępowania karnego Stanisław Waltoś Václav Mandák (aut. dzieła rec.) Jan Štěpán (aut. dzieła rec.) s. 79-83
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 83-85
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 85-87
Prasa o adwokaturze S. M. s. 88-89
Kronika : audycja radiowa pt. "Adwokaci" s. 90
Kronika : z życia izb adwokackich s. 90-91
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 91