Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Palestra
1966, Tom 10, Numer 11(107)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
49 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej s. 1
Praca społeczna adwokatury łódzkiej Stefan Majsterek s. 2-7
Możliwość podjęcia pracy przez adwokata w czasie zawieszenia w czynnościach zawodowych Lech Koszewski s. 7-11
Pomoc finansowa na mieszkania adwokatów Witold Dąbrowski s. 11-14
Z problematyki rozstrzygania sporów wynikających z handlu między krajami członkowskimi RWPG Jerzy Jakubowski s. 14-18
Odwołanie darowizny Ryszard Czarnecki s. 18-27
Przepisy o zakładaniu na cudzych nieruchomościach urządzeń wodno-kanalizacyjnych, gazociągowych, energetycznych i telekomunikacyjnych a tzw. służebności ustawowe (art. 145, 146 k.c.) : (uwagi na tle problematyki granic prawa własności) Władysław Bugajski s. 28-38
Na marginesie orzeczenia Sądu Najwyższego Jacek Wasilewski s. 38-41
Umieszczenie w zakładzie leczniczym w praktyce sądowej Mikołaj Leonieni s. 41-46
Warunki wykonywania zawodu adwokata w Niemieckiej Republice Demokratycznej Stefan Mizera s. 46-51
Przedstawiciele polskiej adwokatury z wizytą w Bułgarii Lucjan Gluza s. 51-56
Wezwanie do wzięcia udziału w sprawie a przerwa biegu przedawnienia Zbigniew Łabno s. 56-59
Pytania i odpowiedzi prawne Witold Dąbrowski s. 59-61
"Prawo administracyjne", pod red. Jerzego Starościaka, Warszawa 1965 : [recenzja] Ludwik Bar Jerzy Starościak (aut. dzieła rec.) s. 61-63
"Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym oraz w polskim prawie międzynarodowym prywatnym i procesowym", Bronisław Walaszek, Warszawa 1966 : [recenzja] Bronisław Dobrzański Bronisław Walaszek (aut. dzieła rec.) s. 64-68
Wspomnienie pośmiertne : Profesor dr Józef Litwin Zygmunt Albrecht s. 69-70
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 71-73
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 74-75
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 75-76
Prasa o adwokaturze S. M. s. 76-84
Kronika : z życia izb adwokackich s. 84-87
Sprostowanie s. 87