Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Palestra
1966, Tom 10, Numer 12(108)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Po gospodarsku s. 3-6
O niektórych aktualnych problemach adwokatury Stanisław Godlewski s. 7-10
Aktualne problemy postępowania dyscyplinarnego Franciszek Sadurski Tadeusz Sarnowski s. 11-21
"Palestra" w Izbie białostockiej Zbigniew Czerski s. 21-23
Wojewódzka narada Białostockiej Izby Adwokackiej Bronisław Daniszewski s. 23-27
Z przekonaniem czy wbrew? Stanisław Podemski s. 27-30
Posiadanie samoistne, zależne i służebne Stanisław Kołodziejski s. 31-46
Przepisy o zakładaniu na cudzych nieruchomościach urządzeń wodno-kanalizacyjnych, gazociągowych, energetycznych i telekomunikacyjnych, a tzw. służebności ustawowe (art. 145, 146 k.c.) : (uwagi na tle problematyki granic prawa własności) : (ciąg dalszy) Władysław Bugajski s. 46-65
Z problematyki rozstrzygania sporów wynikających z handlu między krajami członkowskimi RWPG : (dalszy ciąg) Jerzy Jakubowski s. 65-73
Czyn pracownika jako przyczyna wydalenia z pracy Walery Masewicz s. 73-87
Zmęczenie a odpowiedzialność karna w komunikacji drogowej Janusz Kochanowski Jerzy Sawicki s. 87-97
Problematyka czasu popełnienia przestępstwa Kazimierz Czajkowski s. 98-107
Recydywa w ujęciu ostatnich wytycznych Sądu Najwyższego w sprawach chuligańskich Andrzej Kabat s. 107-114
Oczywista bezzasadność rewizji Roman Łyczywek s. 114-120
O skutkach uznania przez sąd rewizyjny rewizji za oczywiście bezzasadną Adolf Dąb s. 121-122
Pytania i odpowiedzi prawne T. Czyż Witold Dąbrowski Stanisław Garlicki s. 123
"Rozwiązanie przysposobienia w polskim kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w polskim prawie międzynarodowym i procesowym, Bronisław Walaszek, Kraków 1966 : [recenzja] Bronisław Dobrzański Bronisław Walaszek (aut. dzieła rec.) s. 128-133
"Nauka prawa administracyjnego - Zarys wykładu", T. 1 : "Zagadnienia podstawowe", Warszawa 1965 : [recenzja] Ludwik Bar Wacław Dawidowicz (aut. dzieła rec.) s. 133-135
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 135-139
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 139-142
Prasa o adwokaturze S. M. s. 142-145
Kronika : z życia izb adwokackich s. 146-148
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 148