Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Palestra
1967, Tom 11, Numer 1(109)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oceny i wnioski : (spostrzeżenia własne) Edmund Mazur s. 1-10
Krakowska Organizacja Partyjna o funkcji adwokata w procesie karnym Roman Porwisz s. 11-15
Z problematyki współdziałania adwokatury w zapobieganiu przestępczości i naruszaniom prawa Stanisław Pawela s. 16-24
W sprawie warunków pracy adwokata w zespole Kazimierz Buchała s. 24-31
Przyczynki do "kręgu sprzeczności" Zygmunt Albrecht s. 31-34
Z problematyki kosztów procesu cywilnego Mieczysław Piekarski Marian Wilewski s. 34-45
Przepisy o zakładaniu na cudzych nieruchomościach urządzeń wodno-kanalizacyjnych, gazociągowych, energetycznych i telekomunikacyjnych, a tzw. służebności ustawowe (art. 145, 146 k.c.) : (uwagi na tle problematyki granic prawa własności) Władysław Bugajski s. 46-56
Z problematyki rozstrzygania sporów wynikających z handlu między krajami członkowskimi RWPG : (dokończenie) Jerzy Jakubowski s. 57-63
Sposoby dochodzenia roszczeń w stosunku do przedstawiciela dyplomatycznego Franciszek Przetacznik s. 64-77
Na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30.VIII.1966 r. III CzP 68 Jan Szachułowicz s. 78-80
Postępowanie pojednawcze i wyjaśniające w nowym kodeksie postępowania cywilnego Ryszard Siciński s. 80-86
Semel defensor, semper defensor Emil Merz s. 87-93
Ustawa o przekazaniu niektórych drobnych przestępstw do orzecznictwa karno-administracyjnego : (wybrane zagadnienia procesowe) Janusz Tylman s. 93-103
Skutki prawne pomyślnego upływu okresu warunkowego zawieszenia wykonania kary Kazimierz Zieliński s. 103-108
Praskie sympozjum poświęcone obronie w społeczeństwie socjalistycznym Kazimierz Buchała s. 108-117
Jeszcze o stanie obsługi prawnej jednostek gospodarki uspołecznionej Ryszard Marek s. 118-123
Pytania i odpowiedzi prawne Z. Krzemiński J. Żabka s. 123-128
"Prawo obrotu uspołecznionego. Zarys wykładu", Stefan Buczkowski, Zygmunt Nowakowski, Warszawa 1965 : [recenzja] Edward Muszalski Stefan Buczkowski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 128-132
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 132-133
Prasa o adwokaturze s. 134-139
Kronika : z życia izb adwokackich s. 140-142
Komunikat s. 142