Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Palestra
1967, Tom 11, Numer 2(110)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Posiedzenie Kolegium Ministerstwa Sprawiedliwości poświęcone omówieniu realizacji reformy adwokatury s. 1-2
Utrata prawa wykonywania zawodu adwokackiego : (w świetle kodeksu karnego i prawa o ustroju adwokatury) Jan Waszczyński s. 3-12
Egzekucja z rachunku bankowego jednostek gospodarki uspołecznionej Franciszek Wentowski s. 12-28
Kontraktacja w kodeksie cywilnym Janusz Szwaja s. 28-35
Z problematyki kosztów procesu cywilnego : (dokończenie) Mieczysław Piekarski Marian Wilewski s. 36-46
Wkłady mieszkaniowe a pomoc finansowa Państwa i zakładów pracy Lesław Myczkowski s. 46-52
Uregulowanie prawno-karne ryzyka gospodarczego : (de lege ferenda) Henryk Popławski s. 52-60
Odpowiedzialność adwokata z art. 38 m.k.k. : (artykuł dyskusyjny) Edmund Popek s. 60-67
Na marginesie uprawnień zebrania zespołu i komisji rewizyjnej zespołu Antoni Borkowy s. 68-72
Kogo słuchać? Czyli radca prawny na cenzurowanym! : (artykuł dyskusyjny) Emanuel Sarnowski s. 72-80
W sprawie zasad obliczania 6-miesięcznego terminu przewidzianego w art. 397 k.p.k. Alfred Kaftal s. 81-88
Sprawozdanie z publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską adwokata mgra Kazimierza Łojewskiego pt.: Instytucja odmowy zeznań w polskim procesie karnym Wojciech Misiak s. 89-93
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 93-96
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 96-97
Prasa o adwokaturze S. M. s. 98-103
Rok wydawniczy 1967 : nowości Wydawnictwa Prawniczego Józef Ignacy Bielski s. 104-110
Kronika : z życia izb adwokackich s. 110-111