Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Palestra
1967, Tom 11, Numer 5(113)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
X-lecie "Palestry" s. 3-9
Społeczne warunki skuteczności reformy Zdzisław Czeszejko s. 10-14
Jurydyczna funkcja posiadania Stanisław Kołodziejski s. 14-27
Ochrona czci w drodze postępowania cywilnego Ryszard Siciński s. 28-39
Postępowanie sądowe w sprawach o roszczenia pracowników w świetle zasady rozporządzalności Adam Zieliński s. 39-46
Nowe elementy w ogólnych warunkach umów sprzedaży i dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej Tadeusz Jackowski Janina Kruszewska s. 47-66
Dowód z dokumentu w aspekcie socjologicznym na tle praktyki sądowej Włodzimierz Dzięciołowski s. 67-73
O efektywności obligatoryjnego przepadku mienia i grzywny : (na przykładzie spraw o zagarnięcie mienia społecznego wartości powyżej 50 tys. zł) Henryk Popławski s. 73-81
Istota i zasady odpowiedzialności karnej za wykroczenia : na tle ustawy o przekazaniu niektórych drobnych przestępstw do orzecznictwa karno-administracyjnego Andrzej Marek s. 81-90
W sprawie instytucji odmowy zeznań : (artykuł polemiczny) Michał Bereźnicki s. 90-94
Wizyta delegacji adwokatury francuskiej Zbigniew Czerski s. 95-97
Rentowe paradoksy Władysław Jan Zawadzki s. 98-100
Pytania i odpowiedzi prawne K. Korzan s. 100-103
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 104-105
Notatka Komisji do spraw skierowań sanatoryjnych przy NRA s. 105
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 106
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 107
Prasa o adwokaturze S. M. s. 108-112
Kronika s. 112-118