Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Palestra
1967, Tom 11, Numer 6(114)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przepisy dewizowe w praktyce zespołów adwokackich Paweł Heinzelman s. 3-7
O zespołach dla obsługi cudzoziemców dewizowych Witold Dąbrowski s. 7-17
Ekonomiczna i społeczna funkcja posiadania Stanisław Kołodziejski s. 17-24
Prawo autorskie w stosunkach majątkowych między małżonkami Ludwik Kołakowski s. 24-28
Skutki prawne nieobecności obrońcy na rozprawie sądowej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego : (artykuł dyskusyjny) Alfred Kaftal s. 28-39
Areszt tymczasowy i jego sens karno-polityczny Mieczysław Szerer s. 40-43
Czy rzeczywiście fałsz banknotu? Jan Palatyński s. 44-46
Chyba jednak fałsz banknotu Stanisław Pawela s. 46-49
Art. 49 k.p.k. na tle ustawy o przekazaniu niektórych drobnych przestępstw jako wykroczeń do orzecznictwa karno-administracyjnego Andrzej Zoll s. 49-56
Pytania i odpowiedzi prawne Stanisław Garlicki Stanisław Laskowski s. 56-59
Czechosłowacki kodeks pracy Andrzej Szafran s. 59-64
Wspomnienie pośmiertne : Adw. He|ena Wiewiórska Halina Więckowska s. 64-66
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 66-68
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 68-69
Prasa o adwokaturze S. M. s. 70-73
Kronika : z życia izb adwokackich s. 74-83