Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Palestra
1967, Tom 11, Numer 7(115)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niektóre zagadnienia VIII Plenum KC PZPR Edmund Mazur s. 3-7
Naczelna Rada Adwokacka u Ministra Sprawiedliwości s. 7-8
Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 26 i 27 maja 1967 r. s. 8-41
Zgromadzenie dziekanów s. 41-42
Pierwsze plenarne posiedzenie nowo wybranej Naczelnej Rady Adwokackiej s. 42-46
Kronika : z życia izb adwokackich s. 46-61