Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Palestra
1967, Tom 11, Numer 9(117)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odpowiedzialność cywilna adwokatury za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu pomocy prawnej Stanisław Garlicki s. 3-16
Zakaz reformofionis in peius w procesie cywilnym Kazimierz Piasecki s. 16-26
Zbieg świadczeń w ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków Janusz Ławrynowicz s. 26-32
O egzekucji decyzyj i wyroków nakazujących eksmisję Kazimierz Danek s. 33-46
W bardzo ważnej sprawie Jan Palatyński s. 46-49
Z zagadnień obrony na tle niektórych ekspertyz kryminalistycznych Zbigniew Jarocki s. 50-67
Problematyka fakultatywności w przypadkach nadzwyczajnego złagodzenia kary w k.k. Stanisław Strycharz s. 67-75
Kongres warszawski Międzynarodowej Federacji Kobiet Zawodów Prawniczych (20-26 sierpnia 1967) Krystyna Bielawska-Jackowska s. 75-81
Wizyta adwokatów czechosłowackich Edward Kaleta Stanisław Synowiec s. 81-82
Pytania i odpowiedzi prawne W. Dąbrowski Stanisław Garlicki s. 83-84
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 85-87
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 88-91
Prasa o adwokaturze S. M. s. 92-94
Kronika : coctail NRA dla uczestniczek Kongresu Międzynarodowej Federacji Kobiet Zawodów Prawniczych s. 94
Kronika : z życia izb adwokackich s. 94-95
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 95