Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Palestra
1967, Tom 11, Numer 10-11(118-119)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
50 lał adwokatury radzieckiej G. Szafir s. 3-8
Kodeks postępowania administracyjnego w działalności organów samorzqdu adwokackiego Emanuel Iserzon s. 8-20
Ochrona praw zainteresowanego, który nie był uczestnikiem postępowania nieprocesowego : (na marginesie orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 10.V.1966 r. III CR 78 Bronisław Dobrzański s. 21-27
Kilka uwag w związku z art. 386 k.p.k. Zbigniew Doda s. 27-36
Przymus fizyczny przy pobraniu krwi dla celów dowodowych Michał Bereźnicki s. 36-41
Posiedzenie niejawne Kazimierz Kretowicz s. 41-46
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Breyer Witold Dąbrowski s. 47-50
"Roszczenia pracownika z tytułu bezprawnego pozbawienia go miejsca pracy", Włodzimierz Piotrowski, Warszawa, 1966 : [recenzja] Józef Szczerski Włodzimierz Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 50-55
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 55-56
Orzecznictwo w sprawach adwokackich Stanisław Garlicki Alfred Kaftal M. Kenigsberg s. 56-65
Prasa o adwokaturze S. M. s. 65-67
Kronika : reprezentacja s. 67
Kronika : wizyta delegacji adwokatury bułgarskiej w Polsce s. 67-68
Kronika : z życia izb adwokackich B. Daniszewski E. M. s. 68-72