Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Palestra
1968, Tom 12, Numer 2(122)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kara łączna w postępowaniu dyscyplinarnym Kazimierz Zawadzki s. 3-9
Przebieg i podsumowanie akcji sprawozdawczo-wyborczej kierowników zespołów adwokackich w Izbie łódzkiej Jan Kanty Cisek s. 10-16
Wybory kierowników zespołów w Białostockiej Izbie Adwokackiej Bronisław Daniszewski s. 17-21
Koszty procesu z udziałem kuratora Kazimierz Korzan s. 22-31
Odpowiedzialność zakładu pracy, banku oraz dłużnika innych wierzytelności i praw w postępowaniu egzekucyjnym Zbigniew Łabno s. 31-45
Zagadnienie ryzyka z punktu widzenia odpowiedzialności karnej Henryk Popławski s. 46-58
Problem ryzyka gospodarczego na tle konkretnego orzeczenia Sądu Najwyższego Genowefa Rejman s. 58-65
Jeszcze o usługach adwokackich na rzecz cudzoziemców dewizowych Bronisław Koch s. 66-72
Pytania i odpowiedzi prawne Edmund Wengerek s. 72-77
Profilaktyczna działalność adwokata : [recenzja artykułu A. Bojkowa opublikowanego w czasopiśmie "Sowietskaja justicya", 1967, nr 16] M. Przybyłowski A. Bojkow (aut. dzieła rec.) s. 78-80
Uchwała protestacyjna w sprawie Reinefartha s. 80
Plenarne posiedzenie NRA w dn. 16-17.XII.1967 r. s. 81-94
Regulamin przyznawania nagród kierownikom zespołów adwokackich, uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 17 grudnia 1967 r. i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 28.XII.1967 roku s. 94-95
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 96-97
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 97
Prasa o adwokaturze S. M. s. 97-105
Rok Wydawniczy 1968 : nowości Wydawnictwa Prawniczego Józef Bielski s. 105-111
Kronika : gość z Afganistanu s. 111-112
Kronika : sesja sprawozdawczo-naukowa Centralnego Zaocznego Studium Nowego Prawa Cywilnego Zbigniew Czerski s. 113-115
Kronika : z życia izb adwokackich Stefan Cieślak s. 115-119