Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Palestra
1968, Tom 12, Numer 3(123)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uchwała s. 2
Opłaty za czynności zespołów adwokackich Kazimierz Zawadzki s. 3-12
Kilka uwag na temat organizacji i przebiegu zgromadzeń delegatów Zdzisław Czeszejko s. 12-15
O niektórych problemach zespołów adwokackich Henryk Holak s. 15-20
Socjologia prawa w praktyce sądowej Włodzimierz Dzięciołowski s. 21-31
Formy realizacji uprawnień współwłaściciela do posiadania rzeczy stanowiącej przedmiot współwłasności Jan Krajewski s. 32-45
Kumulacja ról obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym Wiesław Daszkiewicz s. 46-61
Jednostki gospodarki uspołecznionej w procesie adhezyjnym Ryszard Marek s. 61-75
Jeszcze w sprawie karnoprawnego uregulowania ryzyka Andrzej Gaberle s. 76-80
Uwagi na temat ryzyka gospodarczego Michał Bereźnicki s. 80-84
Zastępcy czy likwidatorzy? Aleksander Ujejski s. 84-87
Usprawnienie pracy adwokata Henryk Nowogródzki s. 88-92
Pytania i odpowiedzi prawne Tadeusz Sarnowski s. 92-94
Niemieckie tłumaczenie polskiego kodeksu cywilnego Stanisław Janczewski Georg Hum (aut. dzieła rec.) s. 94-96
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 96-102
Orzecznictwo Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej s. 102-103
Prasa o adwokaturze S. M. s. 103-111
Kronika : z życia izb adwokackich Kazimierz Chojnacki Aleksander Czacki Bronisław Daniszewski s. 112-116