Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Palestra
1968, Tom 12, Numer 6(126)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teodor Duracz : w 25 rocznicę śmierci K. Ł. s. 3-4
    Zacytuj
  • Udostępnij
Aktualne problemy w adwokaturze Stanisław Godlewski s. 4-11
Nowe opłaty za czynności zespołów adwokackich Karol Potrzobowski s. 11-18
Działalność Komisji Socjalno-Bytowej przy Warszawskiej Radzie Adwokackiej Jerzy Malinowski Witold Pawłowski s. 18-21
Z komisji pracy społecznej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej s. 22-26
Refleksje z Kutna Edmund Mazur s. 27-28
Z problematyki prawnej budynków wzniesionych na cudzym gruncie Alojzy Policiński s. 28-41
Prawo oskarżonego do obrony a fałszywe oskarżenie Barbara Kunicka-Michalska s. 41-49
Działanie z błahego powodu jako przesłanka warunkująca chuligański charakter czynu Michał Bereźnicki s. 50-57
Jeszcze o zespołach dla obsługi cudzoziemców dewizowych Edmund Mazur s. 57-60
W kwestii stanowiska prawnego kuratora Witold Broniewicz s. 60-65
"Instytut Naukowo-Badawczy Adwokatury" - tematem dnia Adam Wojciechowicz s. 66-70
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Mizera Karol Potrzobowski s. 71-75
"Użytkowanie wieczyste", Jan Winiarz, Warszawa 1967 : [recenzja] Stefan Breyer Jan Winiarz (aut. dzieła rec.) s. 75-78
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 79-83
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9.VI.1967 r. VI KZP 68 Alfred Kaftal s. 83-90
Prasa o adwokaturze S. M. s. 90-94
Kronika : z życia izb adwokackich S. C. Aleksander Czacki s. 94-98