Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Palestra
1968, Tom 12, Numer 9(129)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Po XII Plenum KC PZPR s. 3-8
Praca społeczna przez pryzmat jednego zespołu Edmund Mazur s. 8-11
Problem przyczynienia się zakładu pracy do szkody wyrządzonej przez pracownika Maria Rafacz-Krzyżanowska s. 11-17
Rozwód a wspólność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej Lesław Myczkowski s. 17-23
Zabezpieczenie w księgach wieczystych alimentów i innych powtarzajqcych się świadczeń pieniężnych Stefan Breyer s. 24-26
W sprawie dziedziczenia udziałów w gospodarstwie rolnym : (na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 26 stycznia 1967 r. III CZP 102/66, ogłoszonej w OSPiKA pod poz. 1/I Władysław Chojnowski s. 27-29
Rozważania z zakresu praworządności wykonania kary pozbawienia wolności Emil Merz s. 29-38
Problematyka nieletnich w ustawie o przekazaniu niektórych drobnych przestępstw jako wykroczeń do orzecznictwa karno-administracyjnego Maria Szewczyk s. 39-44
Obowiązek dostarczenia mieszkania zastępczego osobom eksmitowanym z lokali nie podlegających prawu lokalowemu Antoni Filcek s. 45-48
Uwagi do dyskusji w sprawie odpowiedzialności cywilnej adwokatury za szkody wyrządzone przy udzielaniu pomocy prawnej Aleksander Ujejski s. 48-51
Z doświadczeń kierownika zespołu Przemysław Helsztyński s. 51-63
Pytania i odpowiedzi prawne Janusz Malinowski s. 63-66
"Ławnicy ludowi w sądach PRL", Marian Rybicki, Warszawa 1968 : [recenzja] Witold Ferfet Marian Rybicki (aut. dzieła rec.) s. 66-70
Ustrój organów ochrony prawnej Bronisław Daniszewski Stanisław Włodyka (aut. dzieła rec.) s. 71-73
Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 15 czerwca 1968 r. s. 73-79
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 79-82
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 83-84
Prasa o adwokaturze S. M. s. 84-88
Kronika : z życia izb adwokackich Bronisław Daniszewski T. P. J. Rak s. 89-93