Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Palestra
1968, Tom 12, Numer 10(130)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W dyskusji nad tezami na V Zjazd PZPR Stanisław Godlewski s. 3-6
Zawieszenie prawa do renty kierownika zespołu Stanisław Garlicki s. 7-13
O świadczeniach pieniężnych uspołecznionego zakładu pracy za wypadki przy pracy Artur Bubik Jerzy Kurcyusz s. 13-29
Obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne Janusz Ławrynowicz s. 29-42
O niektórych instytucjach w projekcie kodeksu karnego : (warunkowe umorzenie, poszerzona obrona i bójka) Zbigniew Kubec s. 42-54
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Breyer s. 54-55
Uchwała Plenum Naczelnej Rady Adwokackiej s. 56-60
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 60-62
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 62-65
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 65-67
Prasa o adwokaturze S. M. s. 67-69
Kronika : z życia izb adwokackich Jan Kanty Cisek Tadeusz Penderecki s. 70-74