Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Palestra
1968, Tom 12, Numer 11(131)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z uchwały V Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej s. 3-10
Pięćdziesięciolecie odzyskania niepodległości s. 11-12
Adwokatura na tle zagadnień praworządności w świetle tez oraz uchwały V Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kazimierz Buchała s. 13-24
Adwokatura międzywojenna : (przyczynek do dziejów adwokatury) Stanisław Janczewski s. 25-34
Samorząd adwokacki w dobie walki z okupacją hitlerowską : (przyczynki do dziejów adwokatury polskiej w okresie 1939-1945) Witold Bayer s. 35-57
Z historii prac nad kodyfikacją zasad etyki adwokackiej Zdzisław Krzemiński s. 58-65
Po prostu człowiek : (materiały dotyczące pomocy niesionej Żydom w czasie okupacji hitlerowskiej w Warszawie) Edmund Mazur s. 65-104
Ze wspomnień bibliotekarza Rady Adwokackiej w Warszawie (1921-1925) s. 104-114