Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Palestra
1969, Tom 13, Numer 1(133)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienia polityki kadrowej w adwokaturze s. 3-14
Instytucja aresztu tymczasowego w projekcie kodeksu postępowania karnego Roman Łyczywek s. 14-28
Kilka uwag o dowodzie z biegłych w projekcie k.p.k. z 1968 r. Marian Cieślak s. 29-34
Wątpliwości co do poczytalności oskarżonego jako podstawa obligatoryjnego udziału obrońcy w postępowaniu karnym Feliks Prusak s. 35-45
Procesowy charakter czynności śledczej : "Kontrola zeznań na miejscu zdarzenia" Zenowiusz Ponarski s. 46-54
Kilka uwag o badaniu psychofizycznej sprawności kierowcy Cichosław Jankowski s. 54-58
Przedawnienie wykroczeń określonych w ustawie z 17.VI.1966 r. Kazimierz Marszał s. 59-69
Kierunki rozwoju procesu adhezyjnego Wiesław Daszkiewicz s. 69-88
Czy wadliwość praktyki sądowej? : (zagarnięcie mienia społecznego a ustawa z dnia 21.1.1958 r.) Jan Palatyński s. 88-90
Data popełnienia czynu Filip Rosengarten s. 90-92
"Model postępowania przygotowawczego na tle prawnoporównawczym", Stanisław Waltoś, Warszawa 1968 : [recenzja] Stanisław Waltoś (aut. dzieła rec.) s. 92-96
Sympozjum adwokatury w Budapeszcie Kazimierz Łojewski s. 97-103
Wspomnienie pośmiertne : Ludwik Szczerbiński s. 103
Wspomnienie pośmiertne : Tadeusz Rek s. 104-105
Uchwała Plenum Naczelnej Rady Adwokackiej s. 105-106
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 106-111
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 111-118
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 119-122
Orzecznictwo Trybunału Ubezpieczeń Społecznych w sprawach adwokackich s. 122-124
Prasa o adwokaturze S. M. s. 124-128
Kronika : z życia izb adwokackich Aleksander Czacki S. Maciejewski Lesław Myczkowski s. 129-134