Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Palestra
1969, Tom 13, Numer 2(134)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adwokatura polska w latach 1918-1968 Zygmunt Kropiwnicki s. 3-15
Emerytury i renty Stanisław Garlicki s. 15-28
Spór o tajemnicę adwokacką Zygmunt Skoczek s. 28-35
W sprawie sporu o tajemnicę adwokacką Kazimierz Buchała s. 35-51
Rozrządzanie gospodarstwem rolnym w drodze testamentu Józef St. Piątowski s. 51-62
Pojęcie porządku publicznego w prawie karnym i karno-administracyjnym Lech Falandysz s. 63-74
Zasady wykonania kary w projekcie kodeksu karnego 1968 Aleksander Tobis s. 74-82
Obrona przed sądem karnym i instancji : (refleksje i spostrzeżenia) Michał Kulczycki s. 82-90
Pytania i odpowiedzi prawne s. 90-91
Wizyta delegacji adwokatury polskiej w Paryżu Zbigniew Czerski s. 92-98
Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 23 i 24 listopada 1968 r. s. 98-107
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 107-108
Komunikaty NRA s. 108-109
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 110-112
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 113-114
Prasa o adwokaturze s. 114-118
Rok Wydawniczy 1969 : nowości Wydawnictwa Prawniczego Józef Bielski s. 118-123
Kronika : konkurs krasomówczy studentów prawa s. 123-124
Kronika : z życia izb adwokackich Bronisław Daniszewski Jerzy Szwarc Karol Wystrychowski s. 124-126