Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Palestra
1969, Tom 13, Numer 3(135)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krok naprzód w kierunku kontradyktoryjności postępowania przygotowawczego w projekcie kodeksu postępowania karnego Tadeusz Taras s. 3-12
Niektóre problemy środków odwoławczych w świetle projektu kodeksu postępowania karnego Alfred Kaftal s. 13-29
Zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia i przywrócenie stanu poprzedniego Kazimierz Piasecki s. 30-44
Odrzucenie dowodów w postępowaniu rewizyjnym a postulat wykrycia prawdy obiektywnej Jan Krajewski s. 44-53
Pobieranie nauki zawodu jako przesłanka uprawniajqca spadkobiercę do dziedziczenia gospodarstwa rolnego Kazimierz Strzępek s. 53-64
Czy postanowienie (wpis w księdze wieczystej) powinno być uzasadnione z urzędu, gdy strona je zaskarżyła? Władysław Chojnowski Henryk Mogielnicki s. 64-68
Pytania i odpowiedzi prawne Marian Cieślak Karol Potrzobowski s. 68-72
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 72-76
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich s. 76-80
Prasa o adwokaturze S. M. s. 80-82
Kronika : z życia izb adwokackich Jerzy Jasiński s. 82-84
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 84