Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Palestra
1969, Tom 13, Numer 5(137)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obywatelski obowiązek Zygmunt Skoczek s. 3-6
Zadania adwokata-radcy prawnego na tle uchwały V Zjazdu PZPR Ryszard Marek s. 6-12
Adwokat w orzecznictwie Sądu Najwyższego : (Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1964-1968) Zdzisław Krzemiński s. 12-22
Świadczenia Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z ubezpieczeń wypadkowych : (na tle ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. i rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1968 r.) Janusz Ławrynowicz s. 22-30
Poczytalność charakteropatów Karol Spett s. 30-34
Warunkowe przedterminowe zwolnienie w kodyfikacji karnej z 1969 r. Mikołaj Leonieni s. 35-45
Skutki uchylenia przez sąd państwowy wyroku sądu polubownego Roman Daniec s. 45-47
O skutkach prawnych uchylenia przez sąd państwowy wyroku sądu polubownego Janusz Śledziński s. 47-55
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Breyer Stefan Mizera s. 55-58
"Zdanie pytajne w praktyce procesu karnego", Maria Lipczyńska, Wrocław 1967 : [recenzja] Roman Łyczywek Maria Lipczyńska (aut. dzieła rec.) s. 58-60
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 61-63
Glosy do Uchwały Plenum Naczelnej Rady Adwokackiej, dotyczącej wytycznych w sprawie rozmieszczenia adwokatów i wyznaczania siedzib : ("Palestra" z 1968 r. nr 10) Zdzisław Czeszejko Władysław Naruszewicz s. 63-69
Z życia Zespołu Partyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej E. M. s. 70-72
Prasa o adwokaturze S. M. s. 72-74
Kronika : z życia izb adwokackich s. 74