Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Palestra
1969, Tom 13, Numer 8(140)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyznanie adwokatom odznaczeń państwowych z okazji XXV-lecia PRL Rudolf Szura s. 3-8
Z problematyki odpowiedzialności karnej na podstawie kodeksu z 1969 r. Władysław Wolter s. 8-30
Sytuacja prawna obrońcy w świetle nowego ustawodawstwa polskiego Marian Cieślak s. 30-44
Obrona z urzędu w nowym k.p.k. Zdzisław Czeszejko s. 45-52
Odpowiedzialność karna przy powrocie do przestępstwa w ujęciu k.k. Andrzej Kabat s. 52-67
Stosowanie w praktyce przekształceń z art. 194-198 k.p.c. Krzysztof Kołakowski s. 67-82
Stan finansowy adwokatury Witold Dąbrowski s. 82-86
Ocena sądowa uchwały prezydium rady narodowej w sprawie pierwokupu Ryszard Czarnecki s. 87-89
Czy rzeczywiście wykonywanie ustawowego prawa pierwokupu usuwa się spod kontroli sądowej? Lesław Myczkowski s. 89-92
Pytania i odpowiedzi prawne Stefan Breyer Stefan Mizera Karol Potrzobowski s. 92-96
"Prawo pracy", Maciej Święcicki, Warszawa 1968 : [recenzja] S. Garlicki Maciej Święcicki (aut. dzieła rec.) s. 96-100
"Sowietskij adwokat", G. Ginsburg, A. Polak, W. Samsonow, Moskwa 1968 : [recenzja] Z. Ponarski G. Ginsburg (aut. dzieła rec.) A. Polak (aut. dzieła rec.) W. Samsonow (aut. dzieła rec.) s. 100-101
Obrona pracy doktorskiej adwokata Mieczysława Szwarca W. Dzięciołowski s. 101-103
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 103-107
Z pobytu delegacji adwokatury polskiej na Węgrzech W. Dąbrowski s. 107-108
Prasa o adwokaturze S. M. s. 109-111
Kronika : z życia izb adwokackich Jan Chmielnikowski Jan Kanty Cisek Aleksander Czacki Mieczysław Górniak Jerzy Jasiński s. 111-119
Sprostowania s. 119
Ogłoszenie s. 119