Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Palestra
1969, Tom 13, Numer 12(144)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza kadr adwokatury Stanisław Godlewski s. 3-22
Rola członków partii i organizacji partyjnych w realizacji zadań stojących przed samorządem adwokackim Zdzisław Czeszejko s. 22-32
Z narady aktywu politycznego adwokatury Edmund Mazur s. 32-39
Fundusz Samopomocy Koleżeńskiej w 1970 roku Witold Dąbrowski s. 40-44
Głos przeciw biurokracji Władysław Żywicki s. 44-48
Kilka propozycji dla nowego samorządu Jerzy Milewski s. 48-60
Głos w dyskusji nad przyszłością adwokatury Lesław Myczkowski s. 61-65
Delegacja adwokatury radzieckiej w Polsce Mieczysław Przybyłowski s. 65-69
Publiczna obrona pracy doktorskiej adwokata Józefa Filipowskiego Feliks Zedler s. 69-70
Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej s. 70-71
Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej s. 71-74
Korespondencja s. 75-77
Orzecznictwo Wyższej Komisji Dyscyplinarnej s. 77-79
Prasa o adwokaturze S. M. s. 79-89
Kronika : IV Ogólnopolskie Sympozjum Doskonalenia Zawodowego Adwokatów Halina Piekarska s. 89-91
Kronika : z życia izb adwokackich Z. Czerski Bronisław Daniszewski L. M. K. Wystrychowski J. Z. s. 91-100
[Nowości Wydawnictwa Prawniczego] s. 100