Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Palestra
1988, Tom 32, Numer 1-2(361-362)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jubileusz Janusz Krzaczek s. 1-3
Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata i zespołu adwokackiego Janina Kruszewska s. 3-12
Prawo do przydziału spółdzielczego lokalu mieszkalnego : (na zasadach ogólnych) Wiesław Chrzanowski Teresa Misiuk s. 12-27
Uwagi w sprawie wykładni art. 902 k.c. Adam Szpunar s. 28-42
Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy : kodeks pracy Andrzej Świątkowski s. 42-66
Treść i forma skargi na czynności komornika oraz termin i osoby uprawnione do jej wniesienia Feliks Zedler s. 66-75
Wartość dowodowa zeznań świadków i biegłych w procesach sądowych z dziedziny pszczelarstwa Stanisław Popowski s. 75-79
Sprawozdanie z pobytu na stażu adwokackim w Paryżu Joanna Karniol s. 79-82
"Trybunał Konstytucyjny PRL", Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Warszawa 1986 : [recenzja] Leszek Garlicki Zdzisław Czeszejko-Sochacki (aut. dzieła rec.) s. 82-86
"Zaskarżanie orzeczeń sądowych”, pod red. W. Siedleckiego, [Wrocław] 1986 : [recenzja] Sławomir Dalka W. Siedlecki (aut. dzieła rec.) s. 86-96
"Przestępczość a kryminalistyka", Czesław Grzeszyk, Karol Sławik, Warszawa 1987 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Czesław Grzeszyk (aut. dzieła rec.) Karol Sławik (aut. dzieła rec.) s. 96-101
"Adwokatura i sowriemiennost'", oprac. pod red. B. F. Abuszchamina [et al.], Moskwa 1987 : [recenzja] Ryszard A. Stefański B. F. Abuszchamin (aut. dzieła rec.) s. 101-109
Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej s. 109-110
Uchwały Prezydium NRA s. 111
VII doroczne zebranie członków Klubu Adwokatów Pisarzy A. D. s. 111-113
Problematyka dotycząca przepisów o adwokaturze w orzecznictwie Sądu Najwyższego Witold Formański s. 113-122
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 sierpnia 1985 r. I PA 25 Andrzej Walkosz s. 123-128
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 maja 1985 r. II CR 121 Antoni Agopszowicz s. 128-133
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 1985 r. Rw 1090 Emil Pływaczewski s. 134-139
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1986 r. VI KZP 55 Leszek Sługocki s. 139-144
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 1986 r. VI KZP 6 s. 144-147
Prasa o adwokaturze T. M. E. M. s. 148-155
Kronika : odznaczenia państwowe dla członków adwokatury i pracowników administracyjnych samorządu adwokackiego s. 156-159
Kronika : dekoracje adwokatów i pracowników jednostek organizacyjnych adwokatury s. 159
Kronika : nadanie Złotej Odznaki "Adwokatura PRL" s. 159-160
Kronika : sprawozdanie z pobytu delegacji adwokatury polskiej w Wielkiej Brytanii w dniach od 20 do 30 września 1987 r. Zbigniew Czerski s. 160-162
Kronika : wizyta delegacji adwokatury polskiej w RFN Stanisław Rymar s. 162-164
Kronika : delegacja adwokatury polskiej w wizytą w Genewskiej Izbie Adwokackiej Eugeniusz Andrzej Sindlewski s. 165
Kronika : wizyta delegacji Sądu Najwyższego Chińskiej Republiki Ludowej s. 165-166
Kronika : sprawozdanie z pobytu w Polsce członków zarządu (Comité de Direction) Union Internationale des Avocats s. 166-167
Kronika : XXXII Kongres Międzynarodowej Unii Adwokatów (UIA) w Kanadzie w 1987 r. Janusz Krzaczek s. 168-171
Kronika : nowy skład Rady Legislacyjnej s. 172
Kronika : nowy skład Komisji d s. 172
Kronika : z życia izb adwokackich Piotr Figura Kazimierz Kalinowski Andrzej Rajpert Adam Zelga s. 173-177
V Ogólnopolski Rajd Pieszy Adwokatów : Roztocze '87 Stanisław Rymar s. 178-179
VI Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Adwokatury Stanisław Rymar s. 179
Organy ochrony prawnej w procesie przebudowy w ZSRR Elżbieta Holewińska-Łapińska s. 180-189
Statut adwokatury w RFSRR Janusz Krzaczek (tłum.) s. 189-206
Listy do Redakcji Witold Czachórski s. 207
Sprostowanie s. 208