Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Palestra
1988, Tom 32, Numer 3(363)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo do przydziału spółdzielczego lokalu mieszkalnego Wiesław Chrzanowski Teresa Misiuk s. 1-18
Rozpoznanie skargi na czynności komornika Feliks Zedler s. 19-29
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie ustawowych ubezpieczeń komunikacyjnych za lata 1978-1987 : według stanu prawnego na dzień 1.IX.1987 r. : (zagadnienia wybrane) Janusz Ławrynowicz s. 30-53
Prawo do wszczęcia postępowania przed sądem administracyjnym w Polsce : (szkic prawnoporównawczy) Andrzej Nowakowski s. 54-61
Orzecznictwo sądów powszechnych w świetle ustawy z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej : (obraz statystyczny) Lech K. Paprzycki s. 61-80
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu przepisów prawa karnego materialnego (ustawy o szczególnej odpowiedzialności karnej) za okres od 1.VII.1985 r. do 30.VI.1986 r. Bronisław Kieres s. 80-95
Zdań kilka o pewnej glosie Leszek Sługocki s. 96-97
Mecenas Paweł Kwoczek Zdzisław Krzemiński s. 97-104
Miscellanea karno-procesowe Roman Łyczywek s. 104-106
Malarstwo adwokata Tomasza Wlazły Zygmunt Skoczek s. 106-107
Wspomnienie pośmiertne : adwokat Witold Lis-Olszewski (1905-1986) Halina Piekarska s. 107-110
"Przestępstwa seksualne w polskim prawie karnym", Marian Filar, Toruń 1985 : [recenzja] Juliusz Leszczyński Marian Filar (aut. dzieła rec.) s. 110-118
Uchwały Prezydium NRA s. 118-120
Z prac Prezydium NRA S. M. s. 120-122
Model postępowania przygotowawczego : (sympozjum zorganizowane przez OBA) Wiesław Łukawski s. 123-129
Adwokaci cudzoziemcy życzliwi Polsce Wiesław Łukawski s. 129-130
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25.11.1986 r. VI KZP 52 Mirosław Surkont s. 130-135
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 1986 r. VI KZP 52 Mieczysław Lewandowski s. 135-140
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1986 r. VI KZP 10 Leszek Sługocki s. 140-144
Prasa o adwokaturze S. M. s. 145-154
Kronika : po wyborach Prezesa ZG ZPP s. 154-155
Kronika : adw. Witold Antoniewski - członkiem nowego Prezydium ZPP s. 155
Kronika : z życia izb adwokackich Andrzej Rajpert Stefan Salamon Andrzej Sanecki S. Synowiec Stanisław Szufel A. Walicki s. 156-172
Sprostowanie s. 172