Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Palestra
1988, Tom 32, Numer 5(365)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwa systemy ustroju adwokatury europejskiej Wacław Zarzycki s. 1-7
Odpowiedzialność cywilna hotelu za bezpieczeństwo pobytu gości hotelowych Mirosław Nesterowicz s. 7-17
Niektóre aspekty zmiany przedmiotu działalności gospodarczej zagranicznego przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości w Polsce Artur Romanowski s. 17-31
Jaka reforma prawa karnego? Tomasz Majewski s. 31-42
Zagadnienie reformy prawa karnego Marian Cieślak s. 42-64
Węzłowe zagadnienia modelu postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym Jan Grajewski s. 65-82
Ochrona karnoprawna znaków towarowych Henryk Popławski Zbigniew Szczurek s. 82-93
Adwokat Otmar Poźniak (1892-1962) Ferdynand Rymarz s. 93-97
Z mego raptularza Edmund Mazur s. 97-101
Adwokaci w oczach Alaina Peyrefitte'a Roman Łyczywek Alain Peyrefitte (aut. dzieła rec.) s. 101-108
Z prac Prezydium NRA s. 108-110
Działalność Ośrodka Badawczego Adwokatury w 1987 i 1988 roku s. 110-113
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23.XII.1985 r. III PZP 44 Krzysztof Wojciech Baran Andrzej Świątkowski s. 113-120
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1985 r. V KRN 841 Bolesław Kurzępa s. 121-124
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1985 r. III CRN 395 Andrzej Kidyba Jan Mojak s. 125-130
Prasa o adwokaturze E. M. S. M. s. 131-141
Kronika : wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr hab. Ewy Łętowskiej w Naczelnej Radzie Adwokackiej s. 142
Kronika : z życia izb adwokackich Zdzisław Dąbrowski Jerzy Korsak A. Walicki s. 142-146
Sprawozdanie z 23 Międzynarodowego Seminarium Narciarskiego zorganizowanego przez Niemiecki Związek Adwokatów s. 146
Listy do Redakcji J. Horski s. 147
Komunikaty s. 148-149
Sprostowanie s. 150