Tytuł Palestra
ISSN 0031-0344
Wydawca Naczelna Rada Adwokacka
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 51
Palestra
1998, Tom 42, Numer 1-2(481-482)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uszkodzenie ciała w świetle przepisów kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 r. Krystyna Daszkiewicz s. 6-20
Karne środki ochrony dostępu do informacji w publicznym obrocie papierami wartościowymi Wojciech Dadak s. 21-31
Próba oceny skuteczności środków tymczasowych stosowanych wobec nieletnich Henryk Oślizło s. 32-36
Kilka uwag o upadłości spółki Marek Gajek s. 37-40
Meandry osmologii Tadeusz Hanausek s. 41-46
Mięso z kością Marian Filar s. 47-49
Przeciw igrzyskom Stanisław Mikke s. 50-53
Brulion Władysław Terlecki s. 54-56
Na skuter wystarczy Tadeusz Biliński s. 57-63
Fałszywe autorytety Maria Szyszkowska s. 64-65
Proces Anny Göldin Ewa Stawicka s. 66-78
Szkolenie "sędziów nowego typu" w Polsce Ludowej Marcin Zaborski s. 79-92
Prawnik wśród literatów Stanisław Milewski s. 93-96
Grzegorzewice - Pałac Adwokatury: (wspomnienia z okazji minionego XX-lecia DPIA w Grzegorzewicach) Lesław Myczkowski s. 97-103
"Palestra" przed laty : Rok 1957 (nr 1) s. 104
O odpowiedzialności adwokatów za fakty łamania praworządności - i ich naprawienie Marian Cieślak s. 105-110
Uchwały Rad Adwokackich : Rada Adwokacka w Warszawie s. 111-112
Postępowanie karne przed sądem okręgowym przeciwko osobom oskarżonym o zbrodnię terrorystyczną Marek Antoni Nowicki s. 113-120
Oskarżyciel prywatny a prokurator w kanadyjskim procesie karnym Michał Płachta s. 121-126
"Warszawski zbiór pism", T. 4: "Prawo spółdzielcze. Wzory pism z prawa materialnego i procesowego z omówieniem i dyskietką", L. Myczkowski, Warszawa 1997 : [recenzja] Krzysztof Kuczyński Lesław Myczkowski (aut. dzieła rec.) s. 127-130
"Zbiór praw", T. 8: "Prawo i postępowanie karne Wersja dziesiąta, stan prawny na dzień 18.VII.1997 r.", Warszawa 1997 : [recenzja] Edyta L. Wędrychowska s. 131-134
"Zarys prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki", R. Tokarczyk, Lublin 1997 : [recenzja] Krzysztof Kukuryk Roman Tokarczyk (aut. dzieła rec.) s. 135-138
"Kalendarium wydarzeń II wojny światowej", Janki k. Warszawy ; "Encyklopedia II wojny światowej", T. 1-2, B. Wołoszański, Warszawa 1997 ; "Ilustrowany przewodnik po Polsce Podziemnej 1939-1945", A. K. Kunert, Warszawa 1996 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Andrzej K. Kunert (aut. dzieła rec.) Janusz Piekałkiewicz (aut. dzieła rec.) Bogusław Wołoszański (aut. dzieła rec.) s. 139-141
Sprawozdanie ze spotkania na temat "Rola i odpowiedzialność adwokata w społeczeństwie, w okresie przeobrażeń" Stanisław Rymar s. 142-144
Sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez Dom Wydawniczy ABC, Sp. z o.o. oraz dr. Ryszarda Harę i adw. Mirosława Woronieckiego poświęconej prawnym aspektom obrotu przedsiębiorstwem Mirosław Woroniecki s. 145-149
Europejska Karta Społeczna : godne przesłanie wkracza w rzeczywistość Magdalena Serwatka s. 150-153
Sprawozdanie z udziału w uroczystościach paryskiej adwokatury w dniach 22-23 listopada 1997 r. Marian Anczyk s. 154-156
"Przegląd Prawa Handlowego", 1997, nr 12 : [recenzja] Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 157
"Glosa", 1997, nr 12 : [recenzja] Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 157-158
"Monitor Podatkowy", 1997, nr 12 : [recenzja] Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 158
"Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych", 1997, nr 9 : [recenzja] Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 159
"Orzecznictwo Sądów Polskich", 1997, z. 11 : [recenzja] Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 159
"Przegląd Podatkowy", 1997, nr 12 : [recenzja] Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 160
Nowe książki Agnieszka Ostrowska-Metelska s. 161-166
Czy prawidłowa jest praktyka sądów odwoławczych, doręczających postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym bez uzasadnienia; czy adwokat może remonstrować przeciwko takim praktykom sądów odwoławczych? Andrzej Marcinkowski s. 167-168
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego : Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 169-181
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego : Izba Cywilna Zbigniew Strus s. 182-184
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego : Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Teresa Flemming-Kulesza s. 185-194
Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zbigniew Szonert s. 195-203
Glosa do wyroku Sądu Najwyższegoz 17 grudnia 1996 r. I CKU 45 Andrzej Zieliński s. 204-209
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26 marca 1997 r. II CKN 63 Andrzej Zieliński s. 210-215
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 13 czerwca 1997 r. I CKN 46 Tadeusz Felski s. 216-219
X-lecie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich s. 220-222
Kronika adwokatury : życie publiczne adwokatów A. S. T. W. s. 223
Kronika adwokatury : konferencje, spotkania, wizyty S. M. s. 223-225
Kronika adwokatury : z życia izb Stanisław J. Jaźwiecki s. 226
O filozofii codzienności A. O. M. s. 227
[Egzamin adwokacki] Andrzej Kozielski s. 227
Pokuta po polsku. Niezawiniona pokuta? M. S. s. 227-228
Kiedy "Mazurek Dąbrowskiego"... : krótkie uzupełnienie Stanisław Woźniewicz s. 229
Sprostowania s. 230